หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            



ม.อุบลฯ ร่วมโครงการสืบสานงานบุญประเพณี ปิดทองสรงน้ำพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง ร่วมบุญผะเหวด และฟังเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2562


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 23 เมษายน 2562 , 11:43:49     (อ่าน 725 ครั้ง)  


.อุบลฯ ร่วมโครงการสืบสานงานบุญประเพณี ปิดทองสรงน้ำพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง     ร่วมบุญผะเหวด และฟังเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2562

--------------------------------

          เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 นายครรคิด  เครือวัลย์ หัวหน้าสำนักงานพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมโครงการ “สืบสานงานบุญประเพณี ปิดทองสรงน้ำพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลงร่วมบุญผะเหวด และฟังเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2562” เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติสืบไป โดยมี นายวิรุจ  วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีสืบสานงานบุญประเพณี และนำข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมสืบสานงานบุญประเพณีดังกล่าว และร่วมอัญเชิญพระอุปคุต และแห่พระเวสสันดรเข้าเมือง ตามเส้นทางสู่วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง ณ วัดหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี และร่วมพิธีเปิดโครงการสืบสานงานบุญประเพณี ปิดทองสรงน้ำพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลงร่วมบุญผะเหวด และฟังเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2562 ณ วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

----------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว