หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ ร่วมพิธี เปิดงานประเพณีสงกรานต์ฮางฮดรดน้ำ 4 แผ่นดิน เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 17 เมษายน 2562 , 11:42:28     (อ่าน 999 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ ร่วมพิธี เปิดงานประเพณีสงกรานต์ฮางฮดรดน้ำ

4 แผ่นดิน เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562

          เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์ฮางฮดรดน้ำ 4 แผ่นดิน เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงาน

          ทั้งนี้ มีผู้แทนจากแขวงจำปาสัก แขวงสาละวัน สปป.ลาว  ผู้แทนจากจังหวัดพระวิหาร ประเทศกัมพูชา และสมาคมชาวเวียดนาม จังหวัดอุบลราชธานี  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ส่วนราชการและท้องถิ่นร่วมในพิธีเปิดงาน  การจัดงานดังกล่าว เพื่อพัฒนาการท่องเทียวและเชื่อมโยงทางวัฒนธรรม ระหว่างจังหวัดที่มีพื้นที่ตามแนวชายแดน  ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี  และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12 – 13เมษายน 2562  มีการจัดงานเริ่มตั้งแต่บริเวณเชิงสะพานรัตนโกสินทร์ 200ปี ไปจนถึงทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี