หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ทำบุญเนื่องในวันสงกรานต์ และเปิดอาคารต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงาน


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 11 เมษายน 2562 , 16:55:45     (อ่าน 779 ครั้ง)  


               มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชริดา ปุกหุต  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ นำบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 และเปิดอาคารต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงาน ซึ่งได้รับความเมตตาจาก พระครูวิลาสกิจจาทร เจ้าคณะอำเภอดอนมดแดง เจ้าอาวาสวัดหลวง ประธานฝ่ายสงฆ์ และรับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์  ข้าราชการบำนาญ อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานนำประกอบพิธี ณ อาคารต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงาน  เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา

                 โอกาสนี้ คณะผู้บริหาร บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ได้รดน้ำดำหัวขอพรจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ เป็นการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ที่ถือปฏิบัติมายาวนาน บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ประทับใจอย่างยิ่ง

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ