หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            จิ๋วแต่แจ๋ว..2ยุวชนศูนย์พัฒนาเด็ก ม.อุบลฯคว้าแชมป์แข่งขันยูยิตสู ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 10


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 11 เมษายน 2562 , 14:54:17     (อ่าน 904 ครั้ง)  


           

             ยุวชนศูนย์พัฒนาเด็ก สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬายูยิตสูชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 10  คว้า 2 รางวัล รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภทอายุไม่เกิน 7 ปี และรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญเงิน ประเภทอายุไม่เกิน 7 ปี  โดยมี นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน ในทุกระดับ จำนวนกว่า 1,200 คน ณ สถาบันกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี  เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา

             ชมรมยูยิตสู มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬายูยิตสูชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 10 ในระดับเด็กเล็กอนุบาล และระดับอุดมศึกษา ประชาชนทั่วไป จำนวน  5 ราย ได้แก่ ประเภทอายุไม่เกิน 7 ปี เด็กหญิงมลินดา พันธ์จำปา “น้องมีมี่” นักเรียนชั้นเด็กโต เด็กหญิงจิรัชญา พันธ์จำปา “น้องจาดู” นักเรียนชั้นอนุบาล 2  สังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประเภทประชาชนทั่วไป ได้แก่ นายธีรภัทร จุลเหล่า นักศึกษาปี 1 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข นายณัฐธัญ จันทร์หอม  นักศึกษาปี 1 คณะบริหารศาสตร์   และนางสาวรัชนีกร ทองจันทร์  นักศึกษา ปี 1 คณะเกษตรศาสตร์ จากจำนวนผู้เข้าร่วมแข่งขันกันทั้งใน และต่างปะเทศ กว่า 1,200 คน ผลปรากฏว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถคว้า 2 รางวัล คือ รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภทอายุไม่เกิน 7 ปี ได้แก่ เด็กหญิงจิรัชญา พันธ์จำปา นอกจากนี้ยังได้รับ รางวัลนักกีฬาหญิงยอดเยี่ยม อีกหนึ่งรางวัลด้วย   ส่วนรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ได้แก่เด็กหญิงมลินดา พันธ์จำปา นักเรียนชั้นเด็กโต สังกัด ศูนย์พัฒนาเด็ก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
          ในส่วนของนักกีฬาที่สร้างชื่อครั้งนี้ เด็กหญิงจิรัชญา พันธ์จำปา และเด็กหญิงมลินดา พันธ์จำปา 2 พี่น้องเป็นบุตรของ นางสาวสุกัญญา ปิตคุณ และนายธวัชชัย พันธ์จำปา สังกัด สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ซึ่ง นายธวัชชัย พันธ์จำปา เป็นอาจาร์ที่ปรึกษาชมรมยูยิตสู สังกัดสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงทำให้ลูกทั้งสองมีใจรักในกีฬาดังกล่าว สู่แรงบันดาลใจและสามารถคว้าชัยมาในครั้งนี้

                                                              เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ ม.อุบลฯ/ ข่าว