หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ผู้บริหาร ม.อุบลฯ ร่วมประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 9 เมษายน 2562 , 23:55:01     (อ่าน 950 ครั้ง)  


             

              จังหวัดอุบลราชธานี จัดพิธีทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี นำเหล่า ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ และพสกนิกรทุกทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธี  โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมด้วย ดร.จุฑามาศ  หงษ์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ และคณะผู้บริหาร บุคลากร เข้าร่วมงานพิธีครั้งสำคัญในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 8เมษายน 2562ณ พระอุโบสถ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี   

              ในพิธี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธีจุดธูปเทียนที่หน้าเครื่องสังเวยบูชาฤกษ์ พราหมณ์ อ่านโองการบูชาฤกษ์ ประธานในพิธี ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล เวลา 17.00 น. ประธานสงฆ์ประกาศชุมนุมเทวดา ในการประกอบพิธีน้ำอภิเษก ประธานสงฆ์จุดเทียนชัยเทียนมงคล และพุทธาภิเษก ประธานในพิธีถวายเทียนชนวนแด่ ประธานสงฆ์ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 30 รูป เจริญคาถาจุดเทียนชัย เจ้าหน้าที่ ประโคมฆ้องชัย วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร ประธานในพิธีจุดเทียนมงคลที่หน้าพระและเทียนนวหรคุณ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เจ้าหน้าที่นิมนต์พระสงฆ์เถราจารย์ นั่งเจริญจิตภาวนาอธิษฐานจิต และสวดมนต์ภาณวาร ต่อไปจน เสร็จพิธี โดยมีข้าราชการตุลาการ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ และพสกนิกรทุกทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้จำนวนมาก

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว