หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            สุดยอดนักบัญชี กรรณิการ์ จำปาไชยศรี ศิษย์เก่า ม.อุบลฯ คนแรก..เข้ารับใบอนุญาตผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 3 เมษายน 2562 , 23:26:13     (อ่าน 1,792 ครั้ง)  


           

                 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ สุดยอดของนักบัญชี นางสาวกรรณิการ์ จำปาไชยศรี บัณฑิตคนแรกหลักสูตรการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ที่สามารถสอบเป็น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA (Certified Public Accountant) โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และอบรมจรรยาบรรณสำหรับผู้สอบบัญชีรายใหม่ซึ่งมีผู้สอบบัญชีเข้าร่วมพิธีจำนวน 125ราย รับเกียรติจาก นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล นายกสภาวิชาชีพบัญชี กล่าวเแสดงความยินดีและมอบใบอนุญาต ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 เมื่อวันที่ 20มีนาคม 2562ที่ผ่านมา

          นางสาวกรรณิการ์  จำปาไชยศรี หรือ “ปู” ปัจจุบันอายุ 28 ปี ภูมิลำเนาจังหวัดอำนาจเจริญ สำเร็จการศึกษาบริหารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี รุ่นที่ 7 ผลการเรียน 3.66 (เกียรตินิยม อันดับ 2) เมื่อปี 2556 หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว ได้มีโอกาสเข้าทำงานที่ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ที่รู้จักกันในนาม Big 4ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ตลอดระยะเวลาได้ทุ่มเทในการทำงานเก็บเกี่ยวประสบการณ์ พร้อมก้าวสู่ฝันได้สำเร็จในการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนแรก ของหลักสูตรการบัญชี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

           นางสาวกรรณิการ์  จำปาไชยศรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต กล่าวว่า รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจที่ก้าวมาถึงฝันในวิชาชีพ และได้เข้ารับใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และอบรมจรรยาบรรณสำหรับผู้สอบบัญชีรายใหม่ ในครั้งนี้  โอกาสนี้ ตนอยากให้กำลังใจแก่นักศึกษารุ่นน้อง สาขาวิชาการบัญชี หลังสำเร็จการศึกษาแล้ว จะพบว่าอาชีพที่เกี่ยวข้อง หรือที่ต้องการนักบัญชีมีหลากหลายองค์กรที่ต้องการให้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้สอบบัญชีภาษีอากร เจ้าหน้าที่ตรวจเงินแผ่นดิน เจ้าหน้ากรมสรรพกร หรือจะเป็นพนักงานบัญชีของบริษัทเอกชน พนักงานบัญชีรัฐวิสาหกิจ พนักงานธนาคาร หรือจะเปิดบริษัทรับทำบัญชีของตนเองก็ได้ ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละบุคคล แต่ถ้าหากใครอยากจะเข้าทำงานในบริษัทใหญ่ได้ค่าตอบแทนสูง สิ่งที่สำคัญคือผลการเรียน จากประสบการณ์จริงของตัวพี่เอง ผลการเรียนจะเป็นใบเบิกทางให้องค์กรต่างๆ พิจารณาเป็นอันดับแรกในการรับเข้าทำงาน ทำให้เรามีโอกาสมากขึ้น เพราะวิชาชีพบัญชีสิ่งที่จะบอกความสามารถในตัวเราเองได้ก็คือเกรด ส่วนใครที่เกรดไม่สวยก็ให้ทำตามความถนัดของตนเอง เพราะวิชาชีพนี้เปิดกว้าง และมีความสำคัญในทุกองค์กรสำหรับการทำธุรกิจ ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆขยันเรียน ทำผลการเรียนให้ดีเพราะพี่เชื่อว่าทุกคนสามารถทำได้ เพียงแต่ขอให้มีความตั้งใจ อดทน ขยันและเชื่อมั่นในตัวเอง ซึ่งแน่นอนหากเราขยัน มุ่งมั่น ตั้งใจ การเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต อาชีพนี้ไม่ไกลเกินฝันของทุกคนอย่างแน่นอน

              นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ของศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางสาวกรรณิการ์  จำปาไชยศรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษารุ่นน้อง ตลอดจนนักบัญชีทุกคนที่พร้อมก้าวสู่วิชาชีพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สุดยอดของนักบัญชี

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว