หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ ร่วมกับ เครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี 8 หน่วยงาน จัดงานมหกรรม คนอุบลไม่เนือยนิ่ง เดินวิ่งเคลื่อนไหว


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 31 มีนาคม 2562 , 21:47:03     (อ่าน 868 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ ร่วมกับ เครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี 8 หน่วยงาน

จัดงานมหกรรม“คนอุบลไม่เนือยนิ่ง เดินวิ่งเคลื่อนไหว”

-------------------------------

           เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 8 หน่วยงาน ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 3 คณะมหาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2 คณะวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ และมหาวิทยาลัยราชธานี ภายใต้การสนับสนุนโครงการจากสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ จัดงานมหกรรม“คนอุบลไม่เนือยนิ่ง เดินวิ่งเคลื่อนไหว” โดยมี นายสฤษดิ์  วิฑูรย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีประธานเปิดและ นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดงานมหกรรม “คนอุบลไม่เนือยนิ่ง เดินวิ่งเคลื่อนไหว” เพื่อสร้างความตื่นตัวและความตระหนักในการมีกิจกรรมทางกายให้แก่ประชาชน ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกการมีกิจกรรมทางกายไม่เนือยนิ่ง ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรในสถาบันต่าง ๆ โดยการส่งเสริมการนำการเต้นบาสโลบ และ Chicken dance ไปใช้ในสถาบันการศึกษาและที่ทำงานต่อไป จากนั้น นายสฤษดิ์  วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบการมีกิจกรรมทางกายดีเด่นให้แก่ตัวแทนจาก 5 สถาบัน 2 หน่วยงาน และร่วมกับหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ ประกาศเจตนารมณ์ร่วมนำนโยบายการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และได้ร่วมกิจกรรมการแสดงเต้นบาสโลบกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เป็นผู้นำทีมเต้นพร้อมกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานีทั้ง 8 หน่วยงาน และร่วมชมการประกวดกิจกรรมทางกายเพลง Chicken danceกิจกรรมถามตอบกิจกรรมทางกายชิงรางวัล และการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินลูกทุ่ง อัน พิไลพร ค่ายเซิ้งมิวสิค เจ้าของเพลงฮิต “ถิ่มน้องสา” ณ สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

           นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า ในนามตัวแทนเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพในจังหวัดอุบลราชธานีทั้ง 8 หน่วยงาน ที่ได้จัดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ร่วมกับสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ ได้ทำให้เกิดการตื่นตัวของนักศึกษา คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในจังหวัดอุบลราชธานีและทุกคนก็จะพยายามเข้ามาออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรงขึ้น และให้ฟิตตลอดเวลาในการที่จะทำงาน ในการที่จะสอนหนังสือ ในการที่จะศึกษาเล่าเรียน เพื่อที่จะให้เป็นกำลังสำคัญของอนาคตชาติเรา เพราะปัจจุบันการออกกำลังกายถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญยิ่งในการที่จะเสริมสร้างสุขภาพของคนเราให้มีสุขภาพที่แข็งแรง เพื่อต่อสู่กับโรคภัยไข้เจ็บ และพร้อมที่จะมีสมรรถภาพทางด้านกายและด้านจิตใจในการที่จะทำงาน ประกอบอาชีพหรือศึกษาเล่าเรียนได้ ซึ่งตรงนี้จะเป็นปัจจัยที่สำคัญในการทำให้คุณภาพของบุคลากรในสังคมไทยโดยเฉพาะในจังหวัดอุบลราชธานีเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพอย่างแท้จริงต่อไป

ท่านสามารถติดตามชมภาพ VDO มุมสูงจากอากาศยานไร้คนขับ(โดรน) https://www.youtube.com/watch?v=mqJ_EWHGDMA&feature=youtu.be

----------------------------------------

 

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าวรายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1