หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            คณะบริหารศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดประกวด Content Marketing ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยวจังหวัด


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 25 มีนาคม 2562 , 11:00:46     (อ่าน 781 ครั้ง)  


คณะบริหารศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดประกวด Content Marketing

ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยวจังหวัด

วันที่ 22 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี โดย คณะบริหารศาสตร์  ร่วมกับ คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ซึ่งได้สนับสนุนทุน เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกทักษะทางด้านการตลาด และนำแนวคิดการสร้าง Content Marketing ไปประยุกต์ใช้ในทางวิชาชีพ โดยมี รองศาสตราจารย์รุ่งรัศมี  บุญดาว คณบดีคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เกียรติกล่าวในพิธีเปิดการประกวด ณ ห้อง MS 201 อาคารเรียนคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมส่งเข้าประกวดจำนวน 43 ทีม จากทั้งสองสถาบัน

       ทั้งนี้ ผลการแข่งขัน ชนะเลิศ ได้แก่ทีม ลุงผมเป็นทหาร จาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

                                    รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมก็มาดิค้าบบบ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

                                    รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม อู๊ฮู้ จาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

                ทั้งนี้ ในปัจจุบัน Content Marketingเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ทางการตลาดที่สำคัญ ซึ่งส่วนหนึ่งมีผลมาจากการพัฒนาทางด้าน Social Media จนเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน ในหลายช่องทาง โดย content เองก็มีความหลากหลาย เช่น บทความ รูปภาพ วีดีโอ ไปจนถึงสื่อต่าง ๆ ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี เป็นราชธานีแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เป็นจังหวัดชายแดนสำคัญและมีปนะวัติความเป็นมากว่าสองร้อยปี มีสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจทั้งด้านประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี จึงถือเป็นโอกาสอันดีในการผลิตContent Marketing มาเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ ผ่านทาง Social Media เพื่อสร้างความน่าในใจให้จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจุดหมายในการเยี่ยมเยือนของนักท่องเที่ยวทุกช่วงวัยจากทั่วโลก