หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ อาจารย์ ม.อุบลฯ รับโล่รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ยอดเยี่ยมด้านการศึกษา


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 24 มีนาคม 2562 , 17:33:05     (อ่าน 800 ครั้ง)  


           

           อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกเข้ารับโล่ รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ยอดเยี่ยมด้านการศึกษา (Best Literature Award)โดยการเสนอชื่อของสำนักข่าวอินโด-ไทยนิวส์ (Indo-Thai News) และ Global Triumph Foundation เข้ารับใน การประชุมนานาชาติGTF World Summit 2019 ณ โรงแรมโลตัส กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา

           โดยรางวัลดังกล่าว มาจากผลงานการอุทิศตนเพื่อส่งเสริมการศึกษาและเยาวชนของ ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำในรอบหลายปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่การเป็นนิสิตผู้รับผิดชอบโครงการสิงห์ดำปันน้ำใจ เพื่อแบ่งปันหนังสือและอุปกรณ์การศึกษาให้กับพื้นที่ชนบท เมื่อครั้งศึกษาในระดับปริญญาตรี ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลงานทางวิชาการเพื่อสานสัมพันธ์อินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอาเซียนระหว่างศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงกิจกรรม บรรยายฟรีตอบแทนภาษีประชาชน ที่ ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ ได้ดำเนินโครงการโดยมุ่งหวังจะสร้างแรงบันดาลใจในด้านการพัฒนาตนเองและส่งต่อเรื่องราวรวมถึงประสบการณ์ด้านการแสวงหาโอกาสและทุนการศึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

          อนึ่ง ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักเรียนรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา ได้รับทุนรัฐบาลอินเดีย (Indian Council for Cultural Relations) ซี่งเป็นทุนให้เปล่าภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-คงคาของกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย (Mekong-Ganga Cooperation Scheme) เพื่อไปศึกษาด้านรัฐศาสตร์ และสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้วยคะแนนยอดเยี่ยม (MA First Distinction with Distinction) จากมหาวิทยาลัยอุสมาเนีย (Osmania University) ณ เมืองไฮเดอราบาด สาธารณรัฐอินเดีย ก่อนที่จะสอบชิงทุนเรียนดีทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์แห่งประเทศไทย (ทุนรัฐบาลไทยของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา- Royal Thai Government Scholarship) เพื่อไปศึกษาระดับปริญญาเอกด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  (PhD International Relations) ณ มหาวิทยาลัยเซนต์แอนดรูวส์ (University of St Andrews) สหราชอาณาจักร

        ดร.ปิยณัฐ กล่าวว่า ความตั้งใจแรกหลังจากเรียนจบของผมคือการจัดทำโครงการ "บรรยายฟรีตอบแทนภาษีประชาชน" ด้วยความที่ผมเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลและผมเชื่อว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสไปศึกษาคือภาษีที่คนไทยได้มอบให้ผม ดังนั้นเมื่อผมได้รับโอกาสและทำสำเร็จแล้ว ผมจึงอยากสร้างแรงบันดาลใจและส่งต่อเรื่องราวดีๆ ให้กับน้องๆนักเรียนนักศึกษารุ่นใหม่ฟรี”  ภายใต้โครงการดังกล่าวตนได้เดินทางไปบรรยายให้มหาวิทยาลัย โรงเรียน หน่วยงานต่างๆกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ โดยสถาบันระดับอุดมศึกษา เช่น ม.รภ.ศรีสะเกษ ม.ธรรมศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง) ม.เชียงใหม่ ม.ทักษิณ (พัทลุง) ม.สงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่ และ วิทยาเขตปัตตานี) มหาวิทยาลัยฟาฏอนี (ยะลาและปัตตานี) ม.วลัยลักษณ์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มรภ.อุดรธานี และศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) อีกทั้งยังได้ถ่ายทอดประสบการณ์การหาทุนการศึกษาและการเรียนต่อต่างประเทศ ให้กับนัองๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในภูมิภาคทั่วประเทศ เช่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี โรงเรียนวิเชียรมาตุ จ.ตรัง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ ชลบุรี เป็นต้น ซึ่งหากนับยอดรวมๆทั้งหมด น่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้รับชมทางการถ่ายทอดสดมากกว่า10,000 คนเลยทีเดียว

          ในส่วนของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ ได้นำประสบการณ์และแบ่งปันสิ่งที่ได้เรียนรู้ เพื่อแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาในหลายรายวิชา เช่น วิชาการเมืองเปรียบเทียบ วิชาว่าด้วยการเมืองภาคประชาชน  วิชาความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ วิชาการเมืองอีสาน และวิชาอินเดียร่วมสมัยนอกจากนี้ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการขานชื่อบัณฑิต ถวายงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับผิดชอบโครงการแลกเปลี่ยนกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ได้ร่วมเรียนรู้การส่งเสริมประชาธิปไตยผ่านหมอลำการเมือง รวมถึงได้ศึกษาชุมชนเพื่อให้เห็นปัญหาและพลวัตการพัฒนาในแต่ละพื้นที่อีกทั้งยังได้รับโอกาสให้เป็นวิทยากรและบรรยายให้กับหน่วยงานราชการ สถานศึกษาและภาคประชาชนทั้งในและต่างประเทศ ในหลายประเด็น เช่น การกระจายอำนาจ การสร้างสันติและแก้ไขความขัดแย้ง พัฒนาการประชาธิปไตย นโยบายและแผนพัฒนาสาธารณสุข รวมถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในยุทธศาสตร์ชาติอีกด้วย

         ก่อนหน้านี้เมื่อต้นปี 2562 ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น1 ใน 25 ผู้นำรุ่นใหม่ (Young Leader 2019) จากที่ประชุมแห่งแปซิฟิก (Pacific Forum) เพื่อเข้าร่วมการประชุมหุ้นส่วนความร่วมมือสหรัฐอเมริกา-อาเซียน (US-ASEAN Partnership Forum) พร้อมกับสนทนากับนักการทูตระดับสูงของสำนักผู้แทนทางการทูตสหรัฐอเมริกาประจำอาเซียน และเข้าพบ ฯพณฯ กุง ฝก (รองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมสังคมวัฒนธรรม)ณ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ต้า สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา อีกทั้งยังได้รับ โล่รางวัลคนรุ่นใหม่แห่งอินเดียอาเซียน (ASEAN-India Youth Award) ซึ่งเป็นคนไทยคนแรกและคนเดียวที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ในการประชุมสุดยอดคนรุ่นใหม่แห่งอาเซียนอินเดีย (ASEAN India Youth Summit 2019) ณ เมืองกุวาฮาตี สาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา อีกด้วย

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ