หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ จัดอบรมเตรียมสอบ UBU TEST ให้แก่ นศ. และ บุคลากร


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 22 มีนาคม 2562 , 10:04:22     (อ่าน 758 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ จัดอบรมเตรียมสอบ UBU TEST ให้แก่ นศ. และ บุคลากร

                   ระหว่างวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สำนักงานวิเทศสัมพันธ์  จัดการอบรมเตรียมสอบ UBU TEST เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ภาษาอังกฤษ และเป็นแนวทางในการทำข้อสอบแก่ผู้สมัคร ที่เข้าทดสอบทักษะความสามารถด้านภาษษอังกฤษ UBU TEST ของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร และห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

                  ดร.อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติ กล่าวว่า “การอบรมเตรียมสอบ เพื่อเป็นการวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในแต่ละระดับชั้นการศึกษา ซึ่งในระดับ ปริญญาโท และ ปริญญาเอก เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องใช้”โดยมีเนื้อหาการอบรมประกอบ ด้วย หลักไวยากรณ์ (Grammar)การเขียน (Writing)การอ่าน (Reading) และการฟัง (Listening) ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจและอยากพัฒนาตนเองด้านภาษาอังกฤษอีกด้วย