หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการอบรม เรื่อง มิติทางกฎหมายกับการบริหารงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 20 มีนาคม 2562 , 14:11:40     (อ่าน 845 ครั้ง)  


กองการเจ้าหน้าที่ ม.อุบลฯ จัดอบรม มิติทางกฎหมายกับการบริหารงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

--------------------------------

          เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการอบรม เรื่อง “มิติทางกฎหมายกับการบริหารงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ให้แก่คณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่สนใจเข้าร่วมการอบรมจำนวนมาก โดยมี ดร.สิรินทร์ทิพย์  บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเป็นการอบรม เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจถึงกฎหมายสำหรับการบริหารราชการในการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสามารถปฏิบัติราชการได้ถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับการอบรมครั้งนี้เกี่ยวกับเรื่อง “มิติทางกฎหมายกับการบริหารงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับเกียรติจาก อัยการโกเมท  ทองภิญโญชัย อัยการพิเศษฝ่าย (สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 4) และอัยการจันทิมา  ธนาสว่างกุล อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด เป็นวิทยาการบรรยายพิเศษตลอดการอบรม ณ ห้องบอลรูม โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

-------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว