หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ เตรียมความพร้อมจัดฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ แก่ นศ.เภสัชฯ


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 15 มีนาคม 2562 , 13:25:54     (อ่าน 657 ครั้ง)  


คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ เตรียมความพร้อม จัดฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ แก่ นศ.เภสัชฯ

          เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเภสัชศาสตร์เพื่อการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ  ภาคสาขา ประจำปี 2562 โดยในส่วนของ กิจกรรมที่ 1 เป็นการฝึกทักษะการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (Cardiopulmonary Resuscitation : CPR) กิจกรรมจะแบ่งเป็นการแบ่งกลุ่มทั้งหมด 2 รอบ เริ่มด้วย การให้การบรรยายจาก แพทย์หญิงจินตนา คำภักดี การฝึกทักษะภาคปฏิบัติ Compression and Ventilation การฝึกทักษะภาคปฏิบัติAED and BLS with AED การฝึกทักษะภาคปฏิบัติPediatric BLS การฝึกทักษะภาคปฏิบัติBask-Mask Ventilation การประเมินทักษะหลังฝึกปฏิบัติ BLS และ การฝึกทักษะภาคปฏิบัติ Foreign Body Removal

          ทั้งนี้ เพื่อเป็นการให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ได้ทบทวนความรู้ และทักษะที่จำเป็นต่อการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ณ แหล่งฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ พร้อมเสริมทักษะทางวิชาชีพเฉพาะทางด้านที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานจริง และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มาหวิทยาลัยอุบลราชธานี และแหล่งฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ