หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร จาก มหาวิทยาลัยจำปาสัก สปป.ลาว


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 7 มีนาคม 2562 , 15:38:30     (อ่าน 787 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร จาก มหาวิทยาลัยจำปาสัก สปป.ลาว

          วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ Dr. Phonesavanh Thepphasoulithoneรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณะผู้บริหาร จาก มหาวิทยาลัยจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในโอกาสเข้าหารือเพื่อพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา แก่ บุคลากรของมหาวิทยาลัยจำปาสัก ณ ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี หลังใหม่

          ทั้งนี้ เพื่อต่อยอดความรู้และพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของ มหาวิทยาลัยจำปาสัก ในการหารือในครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยจำปาสัก ได้เสนอสาขาที่มีความต้องการพัฒนาบุคลากร ทั้งสิ้น 4 สาขา ได้แก่ Biotechnology, Innovation of Tourism Animal Science และ Plant Science ซึ่งตรงกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษา โดย ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จักนำเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณา ในลำดับต่อไป