หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            
โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 4 มีนาคม 2562 , 16:49:11     (อ่าน 789 ครั้ง)  


               

                นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงพื้นที่หาเสียงอย่างคึกคัก ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  กำหนดจัดขึ้นในวันที่  5  มีนาคม 2562  เวลา  09.00 – 16.00 น.  ณ  เขตเลือกตั้งของแต่ละคณะ พร้อมจัดเวทีดีเบต ปราศรัยหาเสียงนำเสนอนโยบายแนวทางการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ซึ่งมีพรรคที่ลงสมัครรับการเลือกตั้ง จำนวน 2 พรรค ได้แก่  พรรคอนาคต ม.อุบลฯ เบอร์ 1 และ พรรคกันเกรา เบอร์ 2 ณ สนามรักบี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งได้รับความสนใจนักศึกษาเข้ารับฟังจำนวนมาก เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562ที่ผ่านมา

           การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งเวทีที่มีความสำคัญ ในการเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีความสนใจด้านการบริหารกิจกรรมนักศึกษา ว่าด้วยสโมสรนักศึกษา และสภานักศึกษา เข้ามาบริหารงานแทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระลง ทั้งนี้ ปีการศึกษา 2562 มีพรรคที่ลงสมัครรับการเลือกตั้ง จำนวน 2 พรรค ได้แก่  พรรคอนาคต ม.อุบลฯ เบอร์ 1 นำโดยนายเมธาวิน  สำอาง   คณะเกษตรศาสตร์  ชั้นปีที่ 2หัวหน้าพรรค และ พรรคกันเกรา เบอร์ 2 นำโดยนายเนติวัฏ  คูณแก้ว  คณะรัฐศาสตร์  ชั้นปีที่ 3  หัวหน้าพรรค โดยสำนักงานพัฒนานักศึกษา ได้ตระหนักให้นักศึกษายึดมั่นในหลักประชาธิปไตย พร้อมกำหนดรูปแบบทิศทางการปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียว การหาเสียง การประชาสัมพันธ์กันตามระเบียบการเลือกตั้งองค์การฯ ซึ่งบรรยากาศการหาเสียงเป็นไปอย่างคึกคัก ทั้งการเดินรณรงค์ รถแห่ ปิดป้ายประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ต่างๆในมหาวิทยาลัย อาทิ โรงอาหารกลาง หน้าประตูเข้าออก ตลาดนัด ม.อุบลฯ เป็นต้น สร้างสีสันการเลือกตั้งองค์การนักศึกษาได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะนำไปสู่การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2562

             ด้าน นางสาวสุดารัตน์ พิทักษ์พรพัลลภนายกสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 กล่าวว่า การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถือเป็นหน้าที่ของนักศึกษาทุกคนในการออกไปใช้สิทธิ์เหมือนดังการเลือกตั้งการเมืองระดับชาติ  จะมีส่วนที่แตกต่างกันคือ พรรคการเมืองต้องเป็นผู้กำหนดอนาคตของประเทศ แต่เลือกตั้งองค์การนักศึกษา ในมหาวิทยาลัย เป็นการเลือกตั้งผู้นำนักศึกษาที่จะมาเป็นผู้นำในการทำกิจกรรม และมาเพื่อรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของนักศึกษา เช่น กิจกรรมรับน้อง ศูนย์พิทักษ์สิทธิ์นักศึกษา ฯลฯ เป็นต้น  ทั้งนี้ทั้ง 2 ส่วน ก็ล้วนแต่มาจากการเลือกตั้ง ในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นเสียงส่วนมาก ที่เท่าเทียมกันทุกคน (1 สิทธิ์ 1 เสียง)  และทุกคนจะต้องเคารพในการตัดสินใจของคนส่วนใหญ่เหมือนกัน ดังนั้น จึงขอเชิญชวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ออกมาใช้สิทธิ์อย่างพร้อมเพรียงกัน ในทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง เพื่อร่วมกันพัฒนากิจกรรมนักศึกษา พัฒนาประเทศชาติต่อไป                     

 

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว