หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ อิ่มบุญสุขใจ..พระมหาสมปอง แสดงธรรมเทศนา ธรรมะฝึกจิตปรับชีวิตให้มีความสุข


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 , 16:49:38     (อ่าน 1,048 ครั้ง)  


           

             สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการธรรมะฝึกจิตปรับชีวิตให้มีความสุข โดยได้รับความเมตาจากพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต และพระวรวัฒน์  วงษ์ขันธ์ พระนักเทศน์ชื่อดังร่วมแสดงธรรมเทศนา รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม เป็นประธาน และ ดร.สุรชัย จูมพระบุตร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ  กล่าวรายงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมฟังจำนวนกว่า 500 คน ณ ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา

          นางสาวมะลิวัลย์  สินน้อย รักษาการหัวหน้าฝ่ายหอสมุด สำนักวิทยบริการ  หัวหน้าโครงการ กล่าวว่า โครงการธรรมะฝึกจิตปรับชีวิตให้มีความสุข  จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมในการใช้หลักธรรมทางศาสนา สนับสนุนการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีสุข สำหรับบุคลากร นักศึกษาและประชาชนทั่วไป พร้อมตระหนักในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถนำหลักธรรม มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง  โดยได้รับความเมตาจากพระนักเทศน์ชื่อดัง พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ได้แสดงธรรมเทศนาที่ทำให้ทุกคนมีความสุข สนุกสนาน โดยพระอาจารย์ได้หยิบยกสถานการณ์ เหตุการณ์ต่างๆ หรือ ละคร บทเพลงมาประกอบในการอธิบายธรรม ผ่านหลักธรรมคำสอนพระพุทธศาสนาใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย สร้างรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และความสุขตลอดการฟังธรรมเทศนาตั้งแต่นาทีแรกจนจบการแสดงธรรม

             นับว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการในการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่ทำให้บุคลากร นักศึกษา และประชาชน มีความสุข อิ่มบุญอิ่มใจ..ในการฟังธรรมเทศนา นำไปสู่การนำธรรมะมาฝึกจิต ปรับชีวิตให้มีความสุขต่อไป

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว

ธวัชชัย  พันธ์จำปา ผู้ปฎิบัติงานโสตทัศนศึกษา / ภาพ