หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            นศ.ม.อุบลฯ พร้อมใจสืบสานประเพณี เดินเท้า 14 กม.สักการะพระอัฐิธาตุหลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 21 มกราคม 2562 , 16:17:46     (อ่าน 1,233 ครั้ง)  


             

               สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำนักศึกษากว่า 2,000 คน ร่วมสืบสานประเพณี โครงการเดินเท้าเล่าวัฒนธรรมสักการะหลวงปู่ชา ประจำปี 2562 กราบนมัสการสักการะพระอัฐิธาตุหลวงปู่ชา ฟังธรรมเทศนา เสริมสร้างสิริมงคลแก่ชีวิต สืบสานประเพณีอีสาน และเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน โดยมี อาจารย์ทรงพล  อินทเศียร รองอธิการบดีฝ่าพัฒนานักศึกษา นำคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาเดินเท้าระยะทาง 14 กิโลเมตร จุดเริ่มต้น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถึงวัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โอกาสนี้ ได้เมตตาจากพระราชภาวนาวิกรม หลวงปู่เลี่ยม ฐิติธมฺโม เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง ประธานสงฆ์ แสดงธรรมเทศนา ซึ่งมีรองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดี ประธานในพิธีถวายสังฆทาน ณ ธรรมศาลา และนำนักศึกษาเดินเท้ารอบเจดีย์พระโพธิญาณเถร 3 รอบ กราบนมัสการสักการะพระอัฐิธาตุหลวงปู่ชา เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

               นางสาวสุดารัตน์  พิทักษ์พรภัลลภ  นายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า โครงการเดินเท้าเล่าวัฒนธรรมสักการะหลวงปู่ชา ประจำปี 2562ถือว่าเป็นงานบุญประเพณีที่ดีที่ถือปฏิบัติต่อเนื่องมานานหลายปี ซึ่งนอกจากจะได้ทำบุญ สิริมงคลแก่ชีวิต ในปีนี้มีกิจกรรมพิเศษ สืบสานประเพณีฮีต 12 คลอง 14 นักศึกษาแต่ละคณะนำริ้วขบวนประเพณีอีสาน ตลอด 12 เดือน ร่วมในขบวน อาทิ บุญปีใหม่ บุญผ้าป่า บุญข้าวจี่ บุญเผวด บุญสงกรานต์ บุญบั้งไฟ บุญซำฮะ บุญเข้าพรรษา บุญข้าวประดับดิน บุญข้าวสาก บุญออกพรรษา และบุญข้าวประดับดิน เป็นการมีส่วนร่วมของนักศึกษาทุกชั้นปี สร้างความรัก ความสามัคคี การศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนการทำเกษตรกรรม และความสวยงามของธรรมชาติตลอดเส้นทางการเดินเท้า 14 กิโลเมตร ส่วนบรรยากาศภายในบริเวณวัด ซึ่งมีความสงบร่มรื่นนักศึกษาได้สัมผัสถึงหลักธรรมคำสอนของหลวงปู่ชา ที่ติดป้ายตามต้นไม้ในบริเวณวัด ได้รับฟังธรรมเทศนาจากหลวงปู่เลี่ยม ฐิติธมฺโม เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง ในการดำเนินชีวิตอย่างมีสุข โดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา

              นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่แสดงออกถึงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่ถือปฏิบัติมาช้านานให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนการมีส่วนร่วมของนักศึกษากับชุมชนได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ว่า“สร้างสรรค์ สามัคคี สำนึกดีต่อสังคม”

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว