หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ จิตอาสา ในงานปฏิบัติธรรมอาจาริยบูชา วัดหนองป่าพง ประจำปี 2562


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 20 มกราคม 2562 , 15:51:23     (อ่าน 794 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ จิตอาสาในงานปฏิบัติธรรมอาจาริยบูชา วัดหนองป่าพง ประจำปี 2562

     ระหว่างวันที่ 12-17 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในทุกภาคส่วน ทั้ง ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสาในงานปฏิบัติธรรมอาจาริยบูชา วัดหนองป่าพง ประจำปี 2562 ณ วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

          โดยได้ร่วมดำเนินการกิจกรรมต่างๆ อาทิ จัดเตรียมสถานที่ บริการสิ่งอำนวยความสะดวก ร่วมจัดทำโรงทาน และนำนักศึกษาร่วมกิจกรรมจิตอาสา เป็นต้น ในส่วนของ กิจกรรมจิตอาสา ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จากทุกคณะเข้าร่วมจำนวนมาก ซึ่งแบ่งกิจกรรมจิตอาสา การบริหารจัดการขยะ เก็บขยะ คัดแยกขยะในพื้นที่วัด การดูแลทำความสะอาดห้องน้ำ โดยนำอุปกรณ์ล้างทำความสะอาดห้องน้ำให้พร้อมใช้ตลอดเวลา งานโรงครัวกลาง ในการเตรียมอาหาร ล้างจาน สำหรับถวายพระและโรงทาน งานเย็บใบตอง และทำถ้วยกระดาษ สำหรับเป็นภาชนะใส่อาหารแจกจ่ายให้กับโรงทานต่าง ๆ 

            นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อวิถีชีวิตในสังคมปัจจุบัน ในการปฏิบัติธรรม ซึ่งนอกจากจะได้ร่วมทำบุญแล้ว ยังเป็นการทำความดีร่วมกัน ปลูกฝังให้ทุกคนตระหนักในหน้าที่ร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม มีจิตอาสาร่วมกันปฏิบัติตามคำสอนของหลวงพ่อชา ถวายเป็นอาจริยบูชาแด่ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) เป็นประจำทุกปี อีกทั้งยังเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีและเป็นการปฏิบัติธรรมบูชาคุณ ถวายเป็นอาจาริยบูชาแด่องค์หลวงปู่