หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ใคร..คืออธิการบดี ม.อุบลฯคนต่อไป ร่วมฟังการแสดงวิสัยทัศน์ 4 ผู้ตอบรับการทาบทาม 23 ม.ค.62นี้


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 18 มกราคม 2562 , 23:06:36     (อ่าน 2,827 ครั้ง)  


           

         คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ นโยบาย และกรอบแนวทางในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในระยะ 4 ปีข้างหน้า ของผู้ตอบรับการทาบทามให้เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 08.30 -12.30 น. ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          ผู้ตอบรับการทาบทามให้เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี จำนวน 4 ราย (เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร) ดังนี้

            1.รองศาสตราจารย์ ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล ปุษยตานนท์   ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          4. ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

 

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ /ข่าวรายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1