หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            
โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 15 มกราคม 2562 , 11:30:02     (อ่าน 831 ครั้ง)  


คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ เข้าร่วมจัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2562

ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี และโรงเรียนเทศบาลตำบลแสนสุข จ.อุบลราชธานี

---------------------------------

          เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมจัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2562 ร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี ร่วมกับ NBT อุบลราชธานี และ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยอุบลราชธานี จัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2562  ณ อาคารโดมสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ โดยมี นายสฤษดิ์   วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดและ นางสายเพชร  จังกาจิตต์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดงานวันเด็กครั้งนี้ เพื่อให้เด็กรู้ถึงความสำคัญของตนเองจะได้ประพฤติปฎิบัติตนให้สมกับเป็นผู้ที่มีความสำคัญของประเทศชาติด้วยการตั้งใจใฝ่ศึกษาเรียนรู้ ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย รู้จักการใช้เวลา ความคิด มีความขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ และมีความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการแสดงออกของเด็กให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสมและให้เด็กได้ตระหนักถึงบทบาทสิทธิหน้าที่ของตัวเองที่มีต่อประเทศชาติ ภายใต้คำขวัญ "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ" โดยทางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับเกียรติเชิญร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในครั้งนี้ด้วยต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้ได้นำกิจกรรม“กระดาษระบายสีมีชีวิต (3 มิติ) และห้องดาราศาสตร์เสมือนจริง” สร้างความแปลกใหม่ สนุกสนาน ตื่นตาตื่นใจ และตื่นเต้นให้แก่เด็กๆ ที่มาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ภายใต้การควบคุมของ ดร.สมปอง  เวฬุวนาธร ดร.อนุสรณ์  บันเทิง และ นางอัปสร  อินทิแสง อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และในปีนี้ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 กำหนดจัดกิจกรรม มากมาย อาทิ กิจกรรม แสดงความสามารถของเด็กและเยาวชน ,เล่นเกมส์แจกของรางวัล ,กิจกรรมวาดภาพระบายสี ,หนูน้อยอ่านข่าว ,เกมส์ฝึกทักษะสมอง ,ขึ้นรถกระเช้าผจญความสูง ,การแสดงอุปกรณ์ป้องกันและช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย ฉายหนัง และ เครื่องเล่นต่างๆ ร่วมทั้งมุมถ่ายรูปสวยงาม และเวทีคนกล้าให้เด็กๆ ร่วมสนุกรับของรางวัลมากมาย

          สำหรับในปีนี้ ทางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แบ่งทีมงานเข้าร่วมจัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” ออกเป็น 2 ทีมด้วยกัน เนื่องจากได้รับเกียรติเชิญเข้าร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติอีกหนึ่งแห่ง ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลแสนสุข ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ดร.ปิยะนันท์  พนากานต์ และ นายพิชิต  โสภากันต์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้นำกิจกรรม “กระดาษระบายสีมีชีวิต (3 มิติ)” สร้างความแปลกใหม่ สนุกสนาน ตื่นตาตื่นใจ และตื่นเต้นให้แก่เด็กๆ ที่มาร่วมกิจกรรมจำนวนมากเช่นกัน

----------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ข่าว/ภาพ