หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            นศ.สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ม.อุบลฯ นายทัตพงษ์​ อาจนนลา ได้รับรางวัล คุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 14 มกราคม 2562 , 15:39:17     (อ่าน 808 ครั้ง)  


         

              มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ นายทัตพงษ์  อาจนนลา  นักศึกษา ปี 4 สาขาวิชาสาธารณสุข​ศาสตร์​เอกอนามัย​สิ่งแวดล้อม​วิทยาลัย​แพทยศาสตร์​และการ​สาธารณสุข มหาวิทยาลัย​อุบล​ราชธานี ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ รางวัลคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561โดย สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย (สนสท.) ซึ่งพิจารณาตัวแทนนิสิต นักศึกษา จาก 16สถาบัน ทั่วประเทศ  เข้ารับรางวัล ในงาน สาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่  37 ราชาวดีเกมส์ ในวันที่ 26 มกราคม 2562 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  

           นายทัตพงษ์​    อาจนนลา หรือ “โต้” นักศึกษารางวัลคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561กล่าวว่า ตนรู้สึกดีใจและภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ทั้งนี้ รางวัลที่ได้เป็นมาจากผลงานของทุกคน ทั้งเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯทุกคน ที่ขยัน อดทนและเสียสละ ทำงานอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารคณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนมา ณ โอกาสนี้ ตนจะตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ทั้งการเรียนและการทำงาน น้อมระลึกถึงคำสอนขององค์บิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน และการสาธารณสุขของไทยที่ว่า “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์” จะนำคำสอนของพระบิดามาปฏิบัติและยึดถือตนเพื่อเป็นนักสาธารณสุขที่ดีในอนาคต

              ในส่วนของผลงาน นายทัตพงษ์​  อาจนนลา หรือ“โต้” นักศึกษารางวัลคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ซึ่งมีผลงานกิจกรรมที่โดดเด่นหลากหลาย ดังนี้ ตำแหน่ง รองนายกสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 ประธานฝ่ายวิชาการ สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2561 ประธานฝ่ายจัดหารายได้ สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2560 ประธานฝ่ายอำนวยการ การจัดงานสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 36 "บัวบานเกมส์" รางวัลนักกิจกรรมดีเด่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2560 รองประธาน จัดโครงการธนาคารขยะ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2560

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว