หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 11 มกราคม 2562 , 11:57:35     (อ่าน 680 ครั้ง)  


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน

                 วันที่ 8 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ผศ.ดร.เสาวดี กงเพชร ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พร้อมด้วยบุคลากร ให้การต้อนรับ พร้อมรับมอบของที่ระลึก แก่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในโอกาสเยี่ยมชมพร้อมศึกษาดูงาน ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่าง เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยน แนวคิด กระบวนการ ประสบการณ์การทำงาน ระหว่างทั้งสองสถาบัน อีกด้วย

                ทั้งนี้ ได้มีการชม งานด้านบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ณ สำนักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และงานบริการวิชาการแก่สังคม และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ณ อุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ำโขง การนำเสนอแหล่งเรียนรู้ภายในอุทยานวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ำโขง เช่น การจัดการระบบหมุนเวียนน้ำ การจัดการพลังงานและโซล่าเซลล์ และระบบแสงสว่างและจัดการอุปกรณ์อัตโนมัติ