หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สักการะพระพรหมและพระภูมิเจ้าที่ สำนักงานอธิการบดี เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2562


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 11 มกราคม 2562 , 11:07:04     (อ่าน 689 ครั้ง)  


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สักการะพระพรหมและพระภูมิเจ้าที่
      สำนักงานอธิการบดี เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2562         

         วันที่ 9 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร ร่วมกันจัดพิธีบวงสรวงพระพรหม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และพระภูมิประจำตึกสำนักงานอธิการบดี ในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2562 ซึ่งถือเป็นที่สักการะยึดเหนี่ยวจิตใจของชาว ม.อุบลฯ ตลอดจนสืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อันดีงาน ให้เกิดขึ้นในองค์กร

         ซึ่งในทุก ๆ ปี ในช่วงเวลาขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ และในโอกาสอันดีอื่น ๆ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี จะมีการจัดพิธีบวงสรวงพระพรหม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และพระภูมิเจ้าที่ประจำตึกสำนักงานอธิการบดี ที่จะได้สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อันดีงาน และกระชับความสัมพันธ์ สร้างสรรค์ สามัคคี แก่ชาว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สืบไป