หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            
โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 10 มกราคม 2562 , 11:29:52     (อ่าน 543 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ จัดกิจกรรม “ทำบุญปีใหม่ ร่วมใจเทิดไท้องค์ราชา ปี 2562”

และ กิจกรรม “ตุ้มโฮมน้องพี่ สามัคคี ม.อุบลฯ”

---------------------------

           เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมพิธี “ทำบุญปีใหม่ ร่วมใจเทิดไท้องค์ราชา ปี 2562” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานพิธี “ทำบุญปีใหม่ ร่วมใจเทิดไท้องค์ราชา ปี 2562” ซึ่งทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมทางศาสนาและเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2562 และเพื่อให้บุคลากรได้ร่วมใจเทิดไท้องค์ราชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี และเพื่อให้บุคลากรได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกิจกรรมอันเป็นการสร้างเสริมความรัก ความผูกพัน ความภาคภูมิใจในสถาบัน และก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะและองค์กร หลังจากเสร็จสิ้นพิธีทำบุญปีใหม่ ร่วมใจเทิดไท้องค์ราชา ปี 2562

          และช่วงบ่ายมีกิจกรรม “ตุ้มโฮมน้องพี่ สามัคคี ม.อุบลฯ” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ร่วมรับประทานอาหารร่วมกันและ รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กล่าวอวยพรปีใหม่ให้แก่บุคลากรทุกคน พร้อมเปิดกิจกรรม “ตุ้มโฮมน้องพี่ สามัคคี ม.อุบลฯ” โดยการจับสลากของขวัญปีใหม่ที่คณะผู้บริหารได้นำมามอบให้แก่บุคลากรเป็นประจำทุกปี ซึ่งสร้างความสุข สนุกสนานให้แก่บุคลากรจำนวนมาก ณ ศาลาแปดเหลี่ยม อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

----------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ข่าว/ภาพ