หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            บรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในหลักสูตรต่าง ๆ วันแรก


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 7 มกราคม 2562 , 11:50:36     (อ่าน 712 ครั้ง)  


บรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในหลักสูตรต่าง ๆ วันแรก
 
 
  
 
    
 
          เมื่อวันเสาร์ที่ มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ณ อาคารเรียนรวม 4 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษในหลักสูตรต่าง ๆ โดยเพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้การนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความรู้ ความสามารถ ทางด้านภาษาอังกฤษในแต่ละวิชาชีพและความถนัดของตนเอง เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาและบุคลากรให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการสมัครงานและประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ แบ่งออกเป็นจำนวน 4 หลักสูตร ประกอบไปด้วย หลักสูตร English for Factory Staff ,Business English at International Firms ,English in Workplace ,English in Business

         ทั้งนี้ กำหนดให้มีการจัดการอบรมในครั้งต่อไป ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562  วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562  และ วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562