หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม Merry Christmas 2018


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 26 ธันวาคม 2561 , 10:59:21     (อ่าน 646 ครั้ง)  


สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ม.อุบลฯ จัดกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม Merry Christmas 2018

          เมื่อวันที่ 25 ธันาวคม 2561 เวลา 12.00 – 16.00 น. ณ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม Merry Christmas 2018 ระหว่างนักศึกษาและบุคลากรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเพื่อสร้างโอกาสในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาและบุคลากรชาวไทย ผ่านกิจกรรมในครั้งนี้ ทั้งนี้ รับเกียรติจาก ดร.สิรินทร์ทิพย์ บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ และ ดร.อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ชาวต่างชาติ พร้อมร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย