หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ สนองนโยบายรัฐ Thailand 4.0 ลงพื้นที่ให้บริการวิชาการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน e-Portfolio บนสมาร์ทโฟน


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 25 ธันวาคม 2561 , 17:08:23     (อ่าน 676 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ สนองนโยบายรัฐ Thailand 4.0 ลงพื้นที่ให้บริการวิชาการ

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน e-Portfolioด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน

-----------------------------------

          สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงพื้นที่โรงเรียนเครือข่ายบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน e-Portfolioด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน” เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 ให้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี ดร.คณาวุฒิ  พรหมทา ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมคณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ซึ่งในวันนี้มี นายอนุพงษ์  รัฐิรมย์ และ ดร.สมปอง  เวฬุวนาธร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาทักษะด้านการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน e-Portfolioด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน เพื่อพัฒนาแนวทางการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการสำหรับนักเรียนในการทำ e-Portfolio ด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน และเพื่อให้นักเรียนมีระบบการจัดการและวางแผนที่ดีในการจัดเตรียมและรวบรวมผลงานอย่างเป็นระบบ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบกลาง (TCAS)ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หรือนำไปใช้ในการสมัครเข้าทำงานได้

          สำหรับสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะเดินทางลงพื้นที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อีกครั้งในวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2561 ที่จะถึงนี้ เพื่อจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “การสร้างและออกแบบแฟ้มสะสมผลงาน e-Portfolioด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน และการประยุกต์ใช้ loTในงาน Smart Homeและการใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง loT” ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะเป็นการอบรมและถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภายใต้โครงการพัฒนาความรู้และทักษะชีวิตสำหรับวับเรียน แผนบูรณาการการพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัย ประจำปีงบประมาณ 2562

------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว