หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            สโมสรนักศึกษา ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติรุ่นพี่บัณฑิต มอบโล่ ร้องเพลง และพิธีบูม


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงษ์     วันที่ 22 ธันวาคม 2561 , 08:16:53     (อ่าน 1,604 ครั้ง)  


         

             องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสโมสรนักศึกษาทุกคณะ จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รุ่นที่27 เพื่อร่วมยินดีและเชิดชูเกียรติรุ่นพี่บัณฑิตตลอดจนมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่บัณฑิตที่สร้างชื่อเสียง และการพร้อมใจของรุ่นน้องนักศึกษาร่วมร้องเพลงมาร์ช มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพลง ม.อุบล สัมพันธ์ และพิธีบูม ให้กับพี่บัณฑิต  โดยรับเกียรติจาก อาจารย์ทรงพล  อินทเศียร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานมอบโล่เชิดชูเกียรติ และกล่าวแสดงความยินในครั้งนี้  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา

                นางสาวสุดารัตน์  พิทักษ์พรพัลลภนายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า ในส่วนของกิจกรรมเชิดชูเกียรติบัณฑิต องค์การนักศึกษา ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเชิดชูเกียรติรุ่นพี่บัณฑิต และแสดงความยินดีกับความสำเร็จในครั้งนี้ ในส่วนของบรรยากาศของกิจกรรมเริ่มจากตัวแทนนักศึกษาถือธงสถาบัน ธงคณะ ขบวนเชิญโล่เชิดชูเกียรติ  เทคนิคเชียร์ และนักศึกษา จำนวน 800 คน เดินเข้าห้องประชุมอย่างงดงาม ซึ่งภายหลังจากประธานมอบโล่เชิดชูเกียรติเสร็จสิ้น เทคนิคเชียร์ได้นำนักศึกษา ร่วมร้องเพลง มาร์ชมหาวิทยาลัย และเพลง ม.อุบลสัมพันธ์ จากนั้น Staff Boomได้นำนักศึกษาพร้อมใจบูมให้กับรุ่นพี่ นับว่าเป็นการบูมที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม นำมาซึ่งความภาคภูมิใจแก่บัณฑิต และเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษารุ่นน้องก้าวสู่ความสำเร็จเหมือนรุ่นพี่ต่อไปในอนาคต

             ในส่วนของพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ รับเกียรติจาก อาจารย์ทรงพล  อินทเศียร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานมอบ จำนวน 10ราย ได้แก่ 

  1. ว่าที่ร้อยตรีชัยยัณ   ยอดจักร   นายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  2. นายจักรี  งามเงิน  ประธานสภานักศึกษา   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  3. นายทรรศพล   โลจรัส  นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 
  4. นายเชษฐเกียรติ   พรมสวัสดิ์  นายกสโมสรนักศึกษา  คณะวิศวกรรมศาสตร์
  5. นายกิตติ์ธเนศ   ธนะรุ่งโรจน์ทวี    นายกสโมสรนักศึกษา  คณะเภสัชศาสตร์
  6. นายจักรี  งามเงิน   นายกสโมสรนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์
  7. ว่าที่ร้อยตรีชัยยัณ   ยอดจักร  นายกสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์
  8. นายพงศกร   ธานี   นายกสโมสรนักศึกษา คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  9. นายธนวัฒน์   พวงเพ็ชร นายกสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
  10. นางสาวระพีพรรณ   ลีลาศิริ  นายกสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว        เทอดภูมิ  ทองอินทร์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ /ภาพ