หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            พิธีเปิดค่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 10 โดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 14 ธันวาคม 2561 , 11:58:46     (อ่าน 754 ครั้ง)  


พิธีเปิดค่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 10

โดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          วันที่ 12 ธันวาคม 2561 โดย ศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (ศชปก.) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จัด กิจกรรมค่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 10 ในระหว่างวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม Pol.301 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการรวมด้านสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้ นายสหรัฐ โนทะยะ เลขานุการคณะกรรมการศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีเปิด รับเกียรติจาก อาจารย์ขรรค์เพชร ชายทวีป ประธานคณะกรรมการศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชน ทางกฎหมาย ประธานในพิธี

          ในโอกาสเดียวกันนี้ อาจารย์ขรรค์เพชร ชายทวีป ได้กล่าวในพิธีเปิด ว่า “และด้วยความตระหนักถึงปัญหาอันเกิดจากการขาดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ จึงเห็นความจำเป็นในการจัดกิจกรรม “ค่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 10” ขึ้น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนแก่เยาวชน ในรูปแบบของค่ายเยาวชน เพื่อให้กลุ่มเยาวชนที่กำลังจะก้าวไปเป็นกำลังอันสำคัญของชาติในอนาคตมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชนอันจะมีส่วนในการแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยต่อไป         ในการนี้ ศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมค่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิมนุษยชนนี้ จะมีส่วนส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนทุกคนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมากยิ่งขึ้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต และเป็นแนวทางที่สำคัญในการช่วยกันแก้ปัญหาสังคมไทย”

          โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด นครพนม และมุกดาหาร โดยให้ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเขียนเรียงความเรื่อง“เยาวชนกับสิทธิมนุษยชน” และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนในครั้งนี้ทั้งสิ้น จำนวน 85 คน