หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            นศ.คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมรายการ มองอีสานผ่าน NBT ประชาสัมพันธ์ นศ. บุกโลกดิจิทัล กวาด 2 รางวัล โครงการ GSB Startup University Model


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 11 ธันวาคม 2561 , 16:17:39     (อ่าน 564 ครั้ง)  


นศ.คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมรายการ มองอีสานผ่าน NBTประชาสัมพันธ์

“นศ. บุกโลกดิจิทัล กวาด 2 รางวัล โครงการ GSB Startup University Model”

 ----------------------------------

          เมื่อวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอขอบคุณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี และทีมงานฝ่ายรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานีทุกท่าน ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์เวลาออกอากาศในรายการ มองอีสานผ่าน NBT” โดยมี ดร.สมปอง  เวฬุวนาธร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมด้วยนักศึกษาทีม Rub-Bitผลิตโครงการ“เครื่องผสมกรด Formic Acid แบบอัตโนมัติ”ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 50,000.- บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน) ประกอบด้วยนายกรวิช  แก้วดี นายภาณุพงศ์  นางาม  นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนางสาวกาญจนา  บำเพ็ญ นายอาณุวรรณ  กาลจักร นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี และนักศึกษาทีม FU-EL SKYผลิตโครงการ“อากาศยานไร้คนขับหว่านเมล็ดเพื่อการเกษตร” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 พร้อมเงินรางวัล 30,000.- บาท(สามหมื่นบาทถ้วน)ประกอบด้วยนายณรงค์ฤทธิ์  อินทนนท์ นายอิทธิพล  มะโนธรรม และ นางสาวนิศาชล  บุญจรัส นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีผู้ร่วมรายการ และ นายสถาพร  เล็กโป้ ผู้ดำเนินรายการ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานนักศึกษาให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง หลังจากเสร็จสิ้นการประชาสัมพันธ์การจัดงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ดร.สมปอง  เวฬุวนาธร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมอบกระเช้าแสดงความขอบคุณ โดยมี นายสถาพร  เล็กโป้ ผู้ดำเนินรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นตัวแทนรับมอบกระเช้า ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี (NBTอุบลราชธานี)

                                         --------------------------------------                   

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว