หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ม.อุบลฯ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมใจเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 ร่วมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 4 ธันวาคม 2561 , 15:10:35     (อ่าน 736 ครั้ง)  


คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ม.อุบลฯ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พร้อมใจเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 ร่วมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย

--------------------------------------

          เมื่อวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ และด้วยความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จึงพร้อมใจกัน ร่วมพิธี “เคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย” โดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเสาธงด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เนื่องใน “วันสำคัญของชาติ” ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดวันสำคัญของชาติไทย ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้กำหนด วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติ ดังนี้ 1.วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2.วันชาติ และ 3.วันพ่อแห่งชาติ ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ และให้เป็นวันหยุดราชการ ทั้งนี้แต่เดิม วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี จะเป็นวันคล้ายวัยเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และเป็นวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งมีขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2523 โดยคุณหญิงเนื้อทิพย์ เสมรสุต นายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา และใช้ดอกพุทธรักษา เป็นดอกไม้ประจำวันพ่อแห่งชาติ สำหรับเหตุผลที่มีการจัดตั้งวันพ่อแห่งชาติขึ้น เนื่องจากพ่อเป็นบุคคลผู้มีพระคุณและมีบทบาทสำคัญต่อครอบครัว รวมถึงสังคมที่ผู้เป็นลูกจะต้องเคารพเทิดทูน พร้อมกับตอบแทนพระคุณด้วยความกตัญญู และสังคมควรจะยกย่องให้เกียรติรำลึกถึงผู้เป็นพ่อ ดังนั้นจึงถือเอาวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จัดตั้งเป็น “วันพ่อแห่งชาติ”

          รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า ในการนี้ ทางคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตลอดจนสถานศึกษา และสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ร่วมกัน สำหรับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้กำหนดจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ประกอบด้วย พิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยร่วมกัน ณ บริเสาธงด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และกิจกรรมการประกวดบอร์ดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และการประกวดเรียงความ โดย สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชานี

-------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว