หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            นศ.การโรงแรม ม.อุบลฯ ก้าวสู่มืออาชีพ งานภัตตาคารจำลอง Red carpet by HTM 17


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 , 10:30:25     (อ่าน 926 ครั้ง)  


             

            คณะบริหารศาสตร์ โดย นักศึกษาสาขาการจัดการการโรงแรม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ผ่านกิจกรรมภัตตาคารจำลองRed carpet  by HTM17โดยมี รองศาสตราจารย์มันทนา  สามารถ  คณบดีคณะบริหารศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้ เพื่อฝึกประสบการการเรียนรู้รูปแบบการจัดงาน การบริหารจัดการ และการปฏิบัติงาน ผ่านการจัดงานบริหารจัดการในภัตตาคารจำลอง พร้อมนำเสนอรูปแบบงานได้อย่างน่าสนใจดั่งมืออาชีพ โดยมีผู้สนใจผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก เมื่อวันที่ 9พฤศจิกายน 2561ที่ผ่านมา ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

             นายพิษณุ พัดรัมย์ นักศึกษาสาขาการจัดการการโรงแรม ชั้นปีที่ 3 คณะบริหารศาสตร์ รองผู้จัดการฝ่ายทั่วไป กล่าวว่า นับว่าเป็นความสำเร็จอีกก้าว ของการจัดงานภัตตาคารจำลองRed carpet  by HTM17โดย นักศึกษาสาขาการจัดการการโรงแรมชั้นปีที่ 3  ได้นำความรู้จากการเรียนการสอนวิชาต่างๆ บูรณาการ ออกแบบ รังสรรค์ ให้เกิดงานที่สะท้อนถึงศักยภาพของนักศึกษา ผ่านการบริหารจัดการการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ อาทิ ดำเนินการจัดการครัว การดำเนินการจัดการแม่บ้าน การดำเนินการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น  นับเป็นการเตรียมพร้อมในวิชาชีพ ก่อนก้าวสู่การปฏิบัติงาน ทำงานจริงภายหลังสำเร็จการศึกษา

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ ข่าว