หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม ปีที่ 10


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 , 11:56:56     (อ่าน 684 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม ปีที่ 10

 

                 ระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ นายครรคิด เครือวัลย์ หัวหน้าสำนักงานพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษา ร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี “ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม ปีที่ 10”ประจำปี 2561 จังหวัดอุบลราชธานี โดยวัดไชยมงคลร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

                โดยในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน "ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม ครั้งที่ 10 ประจําปี 2561” (สืบฮีตสานฮอยมูลมังดีประเพณีศรีอีสาน)ณ ลานขวัญเมือง ในโอกาสนี้ ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร่วมรับมอบ เกียรติบัตร จากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี จากการให้การสนับสนุนร่วมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีจังหวัดอุบลราชธานี เช่น การร่วมจัดนิทรรศการ ฮีตสิบสอง นิทรรศการพุทธศิลป์ถิ่นอีสาน และร่วมทอดถวายจุลกฐิน ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ ศาลาการเปรียญ วัดไชยมงคล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

                ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอนุรักษสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่มีมาแต่โบราณให้คงอยู่ และเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสร้างความสามัคคีในหมู่พุทธศาสนิกชน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี อีกด้วย

 

เทอดภูมิ ทองอินทร์ นักประชาสัมพันธ์ ข่าว/ภาพ

นายเพลิน วิชัยวงศ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ /ภาพ