หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            
โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 , 13:57:12     (อ่าน 653 ครั้ง)  


ม.อุบลฯร่วม โครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพ ไทย – ลาว ครั้งที่ 15 ณ ม.พะเยา

          วันที่ 15 – 18 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย อาจารย์ทรงพล อินทเศียร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย ดร.อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติ นำบุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วม โครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพ ไทย – ลาว ครั้งที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา โดยโครงการ มีการกำหนดให้แต่ละสถาบันได้ร่วมทำกิจกรรมร่วมกับ ได้แก่ การปลูกต้นไม้ประจำสถาบัน กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง 15 สถาบัน  ทัศนศึกษาเรียนรู้จังหวัดพะเยา ณ วัดศรีโคมคำ หอวัฒนธรรมนิทัศน์ และแหล่งวัฒนธรรมในอำเภอเชียงคำ อำเภอภูซาง ด่านชายแดนไทย-ลาว (บ้านฮวก) กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความหลากหลายของวัฒนธรรมในจังหวัดพะเยา ภายในแหล่งเรียนรู้ของชุมชนรอบกว๊านพะเยาและวัฒนธรรมของภูมิภาคสถาบันตนเอง และการแสดงศิลปวัฒนธรรมของแต่ละสถาบัน  
 
 
          โดย อาจารย์ทรงพล อินทเศียร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้เล่าถึงประโยชน์ของการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “โครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพ ไทย - ลาว เป็นโครงการที่นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของไทย และ สปป. ลาว ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมของตนเอง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมปลูกต้นไม้ร่วมกัน กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ และช่วยให้นักศึกษาของทั้งสองประเทศ ได้มีความเข้าใจกันและกันมากขึ้น เพราะอันที่จริงแล้ว ไทย ลาว ใช่อื่นไกล เป็นดังเครือญาติกัน มีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน แต่มีรายละเอียดที่ต่างกันไปตามวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่ การได้ทำความรู้จักกันผ่านศิลปะวัฒนธรรมซึ่งสามารถบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของคนเองได้ จึงเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่า และเป็นการสานสัมพันธ์ที่ได้ผลดียิ่ง บทสรุปของโครงการคือการแสดงร่วมกันของทุกมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ เป็นภาพที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง แสดงถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมิตรภาพที่จะดำรงอยู่ต่อไปอีกยาวนาน”