หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลา งานวันรำลึกแห่งความดีชาวอุบลราชธานี


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 , 16:59:35     (อ่าน 649 ครั้ง)  


             

              มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (มอบ.) โดย อาจารย์ทรงพล  อินทเศียร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา นำบุคลากร และนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 60คน  เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในงาน วันรำลึกแห่งความดีและเชิดชูคนดีศรีอุบลราชธานี  โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน นำผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน นักเรียน นักศึกษา พี่น้องประชาชน พร้อมด้วยญาติพี่น้องชั้นลูกชั้นหลานของวีรชนผู้กล้า ทหารผ่านศึกสงครามมหาเอเชียพูรพา โดยมีผู้แทนชาวต่างชาติซึ่งเป็นลูกหลานของทหารฝ่ายพันธมิตร 8ชาติ ร่วมวางพวงมาลา อ่านสารสดุดี และกล่าวขอบคุณชาวอุบลราชธานี ผู้มีพระคุณต่อเชลยศึกในสงครามครั้งนั้น ณ อนุสาวรีย์แห่งความดีชาวอุบลราชธานี ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 11พฤศจิกายน 2561ที่ผ่านมา

              ย้อนหลังไปเมื่อครั้งสงครามมหาเอเชียบูรพา ในปี พ.ศ.2484 ประเทศญี่ปุ่นได้ส่งทหารเข้าสู่ประเทศไทย และได้จับทหารของฝ่ายสัมพันธมิตรไว้เป็นเชลยศึกจำนวนมาก จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดหนึ่งที่ญี่ปุ่นได้ใช้เป็นที่กักกันเชลยศึก ชาวอุบลราชธานี ที่พบเห็น ด้วยความเป็นคนมีจิตเมตาสงสาร จึงได้นำอาหารเครื่องนุ่งห่มมาให้เชลยศึกเหล่านี้ แต่ก็ได้รับการขัดขวางจากทหารญี่ปุ่น ถึงขั้นทำร้ายลงโทษ    ด้วยความดี ดังกล่าว ภายหลังสงครามมหาเอเชียบูรพาสิ้นสุดลง ฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งเป็นเชลยศึกเหล่านี้ ได้ถูกปลดปล่อย และได้ระลึกถึงคุณงามความดีของชาวอุบลราชธานี ที่มีจิตเมตตากรุณา จึงได้พร้อมใจกันสร้างอนุสาวรีย์แห่งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการระลึกว่า ครั้งหนึ่งในชีวิตของพวกเขาได้เคยเป็นเชลยศึกอยู่ที่นี่ และได้รับความเมตตากรุณาจากชาวอุบลราชธานี จนทำให้มีกำลังในที่จะต่อสู้เพื่อให้ชีวิตรอดต่อไป และพร้อมใจกันให้นามอนุสาวรีย์แห่งนี้ว่า อนุสาวรีย์แห่งความดี (The Monument of Merit) โดยในวันที่ 11พฤศจิกายน ของทุกปี จะมีชาวต่างประเทศเช่น ประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย และเนเธอร์แลนด์ ได้เดินทางมาที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสักการะและให้ความสำคัญกับอนุสาวรีย์แห่งความดี ที่เชลยศึกและลูกหลาน ได้สร้างไว้เป็นอนุสรณ์

          สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (มอบ.) ได้นำนักศึกษาชมรมนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 60 นาย ร่วมจิตอาสา ในการจัดเตรียมสถานที่ อำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ เชิญพวงมาลาให้กับหน่วยงานตามลำดับ โดยปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง จนได้รับคำชื่นชมจากบุคคล และหน่วยงานทุกภาคส่วนอย่างพร้อมเพรียงกัน

                                                                        เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว

ผศ.สุริยา โชคสวัสดิ์ /ภาพ