หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            
โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 , 18:28:20     (อ่าน 758 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ เปิดโอกาสทางการศึกษา จัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22  

-----------------------------------

           เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ จัดงาน “นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22” ระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานและ นายอัมพล  พันธุ์วงศ์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่และให้ข้อมูลด้านการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนให้แก่นักเรียน นักศึกษา ครู ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปที่สนใจได้นำข้อมูลและความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการตัดสินใจที่จะเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาตามความถนัด ความสนใจและเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและสถานศึกษาต่างๆ ให้มีความใกล้ชิดผูกพันและเกื้อหนุนซึ่งกันและกันอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการให้บริการทางการศึกษาสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริง อีกทั้งยังเป็นการกระจายโอการทางการศึกษาให้กับนักศึกษานักเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่บริเวณอีสานใต้ของประเทศไทยให้มีโอกาสพัฒนาทัดเทียมกับภูมิภาคอื่นได้ สำหรับในปีนี้ มีสถาบันระดับอุดมศึกษาชั้นนำ จากภาครัฐ และเอกชน จำนวน 43 สถาบันทั่วประเทศ ที่แจ้งความประสงค์และร่วมออกบูธนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งนี้ และกิจกรรมภายในงานนี้ก็เหมือนเช่นทุกปีที่กำหนดให้มีกิจกรรมดีๆ และเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงสำหรับทุกคนที่สนใจและมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัครเข้าศึกษาต่อ และเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีข้อสงสัยซักถามได้อย่างจุใจ ต่อด้วยกิจกรรมสนุกสนานบนเวทีของแต่ละมหาวิทยาลัยที่ขึ้นสลับกับกิจกรรม ถาม – ตอบ และมีของรางวัลมากมายที่จะให้น้องๆ ร่วมสนุกสนานกับพี่ๆ ทีมงานคุณภาพ ตลอดทั้ง 2 วันของการจัดงานครั้งนี้

          รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับงาน “นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 22” ที่ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดขึ้นครั้งนี้ มีโรงเรียนมัธยมศึกษาที่แจ้งความประสงค์และนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 10,000 คน ซึ่งไม่นับรวมผู้ที่สนใจและเข้าชมงาน สืบเนื่องจากกระแสตอบรับการจัดกิจกรรมที่ผ่านมาของทุกๆ ปีดีมาก และเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียน นักศึกษา คุณครู ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจแวะมาเยี่ยมชมงานต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าประทับใจและได้รับประโยชน์จากงานนี้มาก เนื่องจากว่าข้อมูลที่ได้รับส่วนหนึ่งจะเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเพื่อเข้าศึกษาต่อในอนาคต และยังได้พบปะพูดคุยกับรุ่นพี่ ได้รับคำแนะนำที่ดีจากสถาบันศึกษาที่มาร่วมออกบูธทั้งภาครัฐและเอกชนที่ขนเอาของฝากและความรู้มาให้น้องๆ อย่างเต็มที่พร้อมความสนุกสนาน ตื่นเต้น ในการแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์กับเพื่อนๆ ต่างสถาบัน จึงจะสังเกตได้ว่าน้องๆ ที่มาร่วมงานจะมีความสดชื่น และร่าเริงเป็นพิเศษ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในฐานะเจ้าภาพจัดงาน “นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22” มีความยินดีและชื่นใจกับความสำเร็จในการจัดงานทุกครั้งที่ผ่านมา ซึ่งงานนี้จะไม่สำเร็จถ้าขาดผู้สนับสนุนที่ดีอย่างเช่น สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศที่ให้การสนับสนุนและยืนเคียงข้างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีด้วยดีเสมอมา ต้องขอขอบคุณที่ทุกภาคส่วนได้เล็งเห็นความสำคัญและได้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานและกิจกรรมดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และที่สำคัญเป็นงานที่แจก และแถมฟรี...ตลอดการจัดงานทั้งสองวัน.

-------------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว