หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            นักศึกษา ม.อุบลฯ หัวใส...ใจศรัทธาชวนประชาร่วมทำบุญ ผลิตลูกบอลจากยางพาราสำหรับผู้ป่วยโรคไต โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 , 19:20:20     (อ่าน 861 ครั้ง)  


นักศึกษา ม.อุบลฯ หัวใส...ใจศรัทธาชวนประชาร่วมทำบุญ

ผลิตลูกบอลจากยางพาราสำหรับผู้ป่วยโรคไต

---------------------------------

          เมื่อวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ นักศึกษาชมรม Rubber Tech UBU จัดโครงการ Hand therapy ball” จากยางพาราสำหรับผู้ป่วยโรคไต ณ ชั้น 1 บริเวณลานกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อร่วมกันจัดทำลูกบอลจากยางพาราและนำไปบริจาคให้แก่ผู้ป่วยโรคไต หอผู้ป่วยศัลยกรรมทรวงอบและหลอดเลือด โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายพลศักดา  ยุภาส นางสาวอนงค์นารถ  สีทาราช ผู้รับผิดชอบโครงการ Hand therapy ball” และเพื่อนๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับนักศึกษาชมรม Rubber Tech UBU ภายใต้การควบคุมของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวุฒิ  วัดจัง พร้อมคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการดังกล่าว ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณการจัดโครงการจากเงินบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาและประชาชนทั่วไปที่มาร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ครั้งที่ผ่านมา

           นายพลศักดา ยุภาส และ นางสาวอนงค์นารถ สีทาราช นักศึกษาชั้นปีที่ 3สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้รับผิดชอบโครงการ Hand therapy ball” กล่าวว่า ปัจจุบันโรคไตวายเรื้อรังเป็นโรคที่เป็นปัญหาใหญ่ระดับโลก ซึ่งจำนวนผู้ป่วยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั่วโลก และปัจจุบันการรักษาดีมากขึ้น ทำให้อายุของผู้ป่วยที่เป็นโรคไตวายเรื้อรังยืนยาวขึ้นหลาย 10 ปี ดังนั้น ผู้ป่วยจึงมีสะสมมากขึ้นเรื่อยๆ จากข้อมูลทางสถิติทำให้คาดการณ์ได้ว่าปัจจุบันมีประชากรไทยป่วยเป็นโรคไตเรื้อรังตั้งแต่ระยะที่ 3 เป็นต้นไป ประมาณ 5.5 ล้านคน (คนไทยมีประมาน 70 ล้านคน แสดงว่า 100 คนจะเป็น ประมาณ 8 คนซึ่งนับได้ว่ามากมายมหาศาลทีเดียว) ส่วนผู้ป่วยที่เป็นไตวายเรื้อรังระดับ 4 - 5 ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษาโดยการฟอกไต หรือ เปลี่ยนไตมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างมหาศาลในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา โดยจะเห็นว่าที่ปี 2012 ประชากร 1 ล้านคนมีคนต้องฟอกไต ประมาณ 900 คนนั้น พวกเรานักศึกษาสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ที่ได้ศึกษาในรายวิชาลาเท็คซ์เทคโนโลยี ซึ่งมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับกระบวนการแปรรูปยาง สารเคมีผสมยาง และการทดสอบยางทางฟิสิกส์ จึงเล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการนำความรู้ที่ได้รับจากวิชาดังกล่าว มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ในการนำความรู้จากวิชากระบวนการแปรรูปยาง และวิชาสารเคมีผสมยางมาประยุกต์ใช้ในการแปรรูปน้ำยาง โดยการเลือกชนิดสารเคมีที่เหมาะสมกับคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ที่ต้องการผลิต แล้วนำความรู้ที่ได้จากวิชาการทดสอบยางทางฟิสิกส์มาใช้ในการทดสอบคุณสมบัติของลูกบอลยางพารา โดยวิเคราะห์ข้อผิดพลาด และนำปัญหาที่เกิดขึ้นมาปรับปรุงแก้ไขจนได้ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานความต้องการและสามารถใช้งานได้จริง สำหรับผู้ป่วยโรคไตที่จะได้ใช้ประโยชน์จากลูกบอลในการบริหารเส้นเลือดในการฟอกไต หรือสำหรับผู้ป่วยที่เส้นเลือดตีบตันก็สามารถใช้ลูกบอลดังกล่าวได้เช่นกัน สำหรับโครงการ Hand therapy ball” จากยางพาราสำหรับผู้ป่วยโรคไต หรือการผลิตลูกบอลอุปกรณ์ในการบริหารเส้นเลือดสำหรับผู้ป่วยโรคไต และผู้ป่วยที่เส้นเลือดตีบตันครั้งนี้ เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวมาก และที่สำคัญต้นทุนในการผลิตที่มีราคาถูกมากๆ เมื่อเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ที่มีจำหน่ายตามท้องตลาดในปัจจุบัน ผลิตง่ายโดยความร่วมมือของนักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจ ช่วยกันผลิตคนละไม้คนละมือจนประสบความสำเร็จ และทางคณะฯ จะได้นำลูกบอลยางพาราไปบริจาคให้แก่ทางผู้ป่วยโรคไต หอผู้ป่วยศัลยกรรมทรวงอบและหลอดเลือด โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานีต่อไป

----------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว