หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ เพิ่มทักษะครูแนะแนวทำแฟ้มสะสมผลงาน e-Portfolio ด้วยแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 , 18:33:22     (อ่าน 777 ครั้ง)  


คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ เพิ่มทักษะครูแนะแนว

ทำแฟ้มสะสมผลงาน e-Portfolioด้วยแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน

-----------------------------------

          เมื่อวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้าง e-Portfolio สู่ระบบ TCAS ด้วยแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน” ณ ห้อง SC 312 อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้แก่คุณครูแนะแนวพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และจังหวัดยโสธร ซึ่งได้รับความสนใจจากคุณครูเข้าร่วมการอบรมจำนวนมาก โดยมี ดร.ณัฎฐ์  ดิษเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรม พร้อมแนะนำทีมวิทยากรประกอบด้วย ดร.สมปอง  เวฬุวนาธร และ นายธวัชชัย  สลางสิงห์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำหรับการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เพื่อให้ครูแนะแนวได้พัฒนาทักษะด้านการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน e-Portfolio ด้วยแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมและถ่ายทอดด้านความรู้ให้แก่นักเรียนในการจัดทำ e-Portfolio ด้วยแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน เพื่อรวบรวมผลงานและเตรียมความพร้อมไปสู่การสมัครเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในระบบTCAS การสมัครงาน และการทำงานในอนาคตต่อไป

          ดร.สมปอง  เวฬุวนาธร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการที่ทางคณะวิทยาศาสตร์ กำหนดจัดขึ้นครั้งนี้ ส่วนหนึ่งเป็นการแจ้งความประสงค์ของคณะครูฝ่ายแนะแนวที่ต้องการอบรม “การสร้าง e-Portfolio สู่ระบบ TCAS ด้วยแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน” เพื่อจะได้นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับจากการอบรมครั้งนี้ไปสู่นักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการสะสมเอกสารและรวบรวมผลงานต่างๆ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เตรียมพร้อมเข้าสู่ระบบกลาง (TCAS) เพื่อเป็นแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ ที่จัดเก็บข้อมูล รูปภาพ ใช้งานง่าย สะดวกในการจัดเก็บ และง่ายต่อผู้ตรวจเอกสารหลักฐานต่างๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ การจัดทำ e-Portfolio ทำได้โดยการดาวน์โหลดและติดตั้งแอพพลิเคชั่นประเภท Scanner เช่น Can Scanner, Clear Scanner, Simple Scan, Office Lens เป็นต้น จาก Google Play Store (บนเครื่องสมาร์ทโฟนที่เป็นระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์) หรือ Apple App Store (สำหรับเครื่องสมาร์ทโฟนที่เป็นระบบปฏิบัติการไอโอเอส) ไว้ในเครื่องสมาร์ทโฟน ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวสามารถสร้าง e-Portfolio ได้โดยการถ่ายภาพผลงานผ่านตัวแอพพลิเคชั่นเอง ซึ่งสามารถนำภาพถ่ายผลงานที่มีอยู่ในสมาร์ทโฟนมาปรับแต่งให้อยู่ในรูปแบบของ e-Portfolio ได้ง่ายเพียงไม่กี่นาที โดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง Scanner นอกจากนี้ e-Portfolio ยังสามารถออกแบบให้สวยงาม เนื่องจากปัจจุบันมีแอพพลิเคชั่นที่สามารถช่วยในการออกแบบ ทั้งบนสมาร์ทโฟนที่เป็นระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์และไอโอเอส เช่น PicsArt, Snapseed, Adobe Photoshop เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันสามารถดาวน์และติดตั้งมาใช้งานบนสมาร์ทโฟนได้.

------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว