หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ ประชุมร่วมกับกรมราชองครักษ์ สำนักพระราชวัง และสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 08.45 น. ณ อ


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 31 ตุลาคม 2561 , 16:42:32     (อ่าน 784 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ ประชุมร่วมกับกรมราชองครักษ์ สำนักพระราชวัง และสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 08.45 น.

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

----------------------------------------

          เมื่อวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประชุมร่วมกับกรมราชองครักษ์ สำนักพระราชวัง และสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ เพื่อไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี พล.ต.กษิดิ์เดช  วัฒนวรางกูร ราชองครักษ์ประจำ กรมราชองครักษ์ สำนักพระราชวัง นายวิรุจ  วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และ รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร ประธาน คณะทำงาน และเลขานุการฝ่ายต่างๆ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2560 ให้การต้อนรับและลงพื้นที่ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อตรวจการเตรียมความพร้อมของทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 ที่จะถึงนี้ หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจพื้นที่จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเรียบร้อยแล้ว ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังสรุปผลการตรวจพื้นที่ พร้อมทั้งพิจารณาร่างกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรับฟังข้อชี้แนะและแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนบทบาทและหน้าที่การดำเนินงานที่คณะทำงานแต่ละฝ่ายต้องรับผิดชอบดำเนินการให้สำเร็จตรงตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้  เพื่อให้การดำเนินงานในพิธีดังกล่าว เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

---------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว