หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2560


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 30 ตุลาคม 2561 , 13:59:16     (อ่าน 643 ครั้ง)  


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

ระดับมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2560

          ในระหว่างวันที่ 24 -26 ตุลาคม  2561 มอบ.(มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับมหาวิทยาลัยฯ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล ทองนพเนื้อ ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมผู้ตรวจการประเมิน ได้แก่ รองศาสตราจารย์รัชพล สันติวรากร กรรมการ รองศาสตราจารย์ภรณี ศิริโชติ กรรมการ รองศาสตราจารย์ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล กรรมการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลฉวี แสงชัย กรรมการ

          พร้อมกันนี้ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และผู้ประกอบการบริเวณโดยรอบ มหาวิทยาลัย ร่วมประชุม ให้การสัมภาษณ์ข้อมูลการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา และรับฟังผลการประเมิน ระดับมหาวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี ทั้งนี้ จากการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2560 เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดี