หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันปิยมหาราช ตักบาตร วางพวงมาลา จุดเทียนถวายบังคมน้อมรำลึก


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 26 ตุลาคม 2561 , 12:41:32     (อ่าน 660 ครั้ง)  


           

             มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะผู้บริหาร บุคลากร เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วางพวงมาลา จุดเทียนและถวายบังคมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ณ บริเวณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง และบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ลานขวัญเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานนำประกอบพิธี เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา

            สำหรับพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 57 รูป โดยมี ดร.สิรินทร์ทิพย์ บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมบุคลากร เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง ส่วนพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายอัมพล  พันธุ์วงศ์  ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา นำบุคลากรเข้าร่วมพิธี ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ลานขวัญเมือง

            ในส่วนของพิธีจุดเทียนและถวายบังคมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในช่วงค่ำของวันเดียวกัน โดยมี อาจารย์ทรงพล  อินทเศียร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย ดร.อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมงานพิธี ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ลานขวัญเมือง

            วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่เป็นที่เคารพรักของทวยราษฎร์ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอเนกประการ พระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์ ได้แก่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการเลิกทาส โดยแรกเริ่มได้ออกกฎหมายให้ลูกทาสอายุครบ 20 ปีเป็นอิสระ จนกระทั่งออกพระราชบัญญัติเลิกทาส ร.ศ. 124 (พ.ศ. 2448) ซึ่งปลดปล่อยทาสทุกคนและห้ามมีการซื้อขายทาสอย่างถาวร นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงดำเนินการเลิกระบบไพร่ โดยให้ไพร่เสียเงินแทนการถูกเกณฑ์ นับเป็นการเกิดระบบทหารอาชีพขึ้นมาในประเทศไทยเป็นครั้งแรก

             พระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” ซึ่งมีความหมายว่า “พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน” ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม เป็น “วันปิยมหาราช”

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว