หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ ร่วมงานเชิญชูเกียรติและรำลึกหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา ประจำปี 2561 (ปีที่ 11)


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 24 ตุลาคม 2561 , 14:14:23     (อ่าน 1,243 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ ร่วมงานเชิญชูเกียรติและรำลึกหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา ประจำปี 2561 (ปีที่ 11)

   เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2561 นายทรงพล  อินทเศียร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมบุคลากร และนักศึกษา มอบ. (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) ร่วม “งานเชิดชูเกียรติและรำลึกหม่อมเจียงคำ  ชุมพล ณ อยุธยา ประจำปี 2561 (ปีที่ 11) ณ วัดสุทัศนาราม จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ จังหวัดอุบลราชธานี โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับกองทุนเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำอนุสรณ์ จังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดขึ้น โดยมี นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน นำ หน่วยงานองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน บุคคล ประกอบพิธี ทอดผ้าป่าบังสุกุล ถวายปัจจัยเครื่องไทยธรรม และวางขันหมากเบ็ง เพื่อสักการะและ แสดงความกตัญญูกตเวทีบูชาพระคุณ หม่อมเจียงคำ  ชุมพล ณ อยุธยา

          โดย ในปีนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร่วมส่งนักศึกษา เข้าร่วมขบวนแห่ขันหมากเบ็ง จำนวน 30 คน โดยแต่งกายชุดไทยอิสาน ซึ่งมีการเริ่มขบวน จาก บริดวณหน้าศาลหลักเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ไปยัง ณ วัดสุทัศนาราม จังหวัดอุบลราชธานี