หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในโอกาสศึกษาดูงานด้านกิจการ นศ.


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 19 ตุลาคม 2561 , 11:11:28     (อ่าน 1,592 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ในโอกาสศึกษาดูงานด้านกิจการ นศ.

          

          วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เมื่อเวลา 09.00 น. – 12.00 น. สำนักงานพัฒนานักศึกษา มอบ.(มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) นำโดย อาจารย์ทรงพล อินทเศียร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา นำบุคลากร สภานักศึกษา และ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ พร้อมรับมอบของที่ระลึก คณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดย นางประดิษฐา นาครักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้นำนักศึกษาภายนอกที่มีการจัดรูปแบบการบริหารงานด้านกิจกรรมที่ใกล้เคียงกัน เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยน แนวคิด กระบวนการ ประสบการณ์การทำงาน ระหว่างทั้งสองสถาบัน

            อาจารย์ทรงพล อินทเศียร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กล่าวว่า “การเดินทางมาศึกษาดูงานขององค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถือเป็นโอกาสดีที่องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานระหว่างกัน เนื่องด้วยบริบทที่แตกต่างกัน ทำให้แต่ละสถาบันมีแนวทางการดำเนินงานเป็นของตนเอง สิ่งที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปพัฒนาการดำเนินงานขององค์การนักศึกษาต่อไป”