หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ ร่วมรายการมองรอบทิศ ประชาสัมพันธ์การจัด โครงการ นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 17 ตุลาคม 2561 , 16:00:49     (อ่าน 575 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ ร่วมรายการมองรอบทิศ ประชาสัมพันธ์การจัด

โครงการ นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22

----------------------------------

          เมื่อวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอขอบคุณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี และทีมงานฝ่ายรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานีทุกท่าน ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์เวลาออกอากาศในรายการ “มองรอบทิศ” โดยมี นายอัมพล  พันธุ์วงศ์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีผู้ร่วมรายการ และ นางสาวธวัลรัตน์  ศรีจันทร์กาศ ผู้ดำเนินรายการ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัด โครงการ “นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่าง วันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน 2561 ที่จะถึงนี้ ให้สาธารณชนได้รับทราบข้อมูลและรายละเอียดอย่างต่อเนื่อง หลังจากเสร็จสิ้นการประชาสัมพันธ์การจัดงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นายอัมพล  พันธุ์วงศ์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมอบกระเช้าแสดงความขอบคุณ โดยมี นางสาวธวัลรัตน์  ศรีจันทร์กาศ ผู้ดำเนินรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นตัวแทนรับมอบกระเช้า ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี (NBTอุบลราชธานี)

--------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าวรายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1