หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ สนองนโยบายรัฐ Thailand 4.0 ลงพื้นที่ให้บริการวิชาการ ร.ร. โขงเจียมวิทยาคม อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน e-Portfolio ด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 10 ตุลาคม 2561 , 14:25:00     (อ่าน 844 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ สนองนโยบายรัฐ Thailand 4.0 ลงพื้นที่ให้บริการวิชาการ ร.ร. โขงเจียมวิทยาคม

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน e-Portfolioด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน

-----------------------------------

          เมื่อวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงพื้นที่โรงเรียนเครือข่ายให้บริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน e-Portfolioด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน” ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมให้แก่คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นางสาวสุภัชศร  วงศ์คำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม กล่าวต้อนรับทีมวิทยาการประกอบด้วย ดร.สมปอง  เวฬุวนาธร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายธวัชชัย  สลางสิงห์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ นางศมนชญา  กุมรีจิตร คุณครูฝ่ายแนะแนว โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาทักษะด้านการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน e-Portfolioด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน เพื่อพัฒนาแนวทางการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการสำหรับนักเรียนในการทำ e-Portfolio ด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน และเพื่อให้นักเรียนมีระบบการจัดการและวางแผนที่ดีในการจัดเตรียมและรวบรวมผลงานเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบกลาง (TCAS)หรือเพื่อนำไปสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และสมัครเข้าทำงานต่อไป

          ดร.สมปอง  เวฬุวนาธร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งทางโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน e-Portfolioด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน” เพื่อสร้างความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชั่นอะไร? ในการสร้าง e-Portfolio เป็นส่วนหนึ่งของการประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยี เพื่อสนองนโยบายรัฐ “Thailand 4.0”ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เตรียมพร้อมเข้าสู่ระบบกลาง (TCAS) เนื่องจาก e-Portfolio เป็นแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ ที่จัดเก็บข้อมูล รูปภาพ ใช้งานง่าย สะดวกในการจัดเก็บ ตลอดจนการจัดการเอกสารต่างๆ สร้างความสะดวกสบายสำหรับผู้ใช้งาน ไม่ต้องลำบากจัดหาหรือซื้อแฟ้มจัดเก็บเอกสาร การเก็บรักษาที่ยุ่งยากเสี่ยงต่อการชำรุดเสียหาย ผู้ตรวจก็สามารถตรวจแฟ้มสะสมผลงานหรือหลักฐานต่างๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ การจัดทำ e-Portfolio ทำได้โดยการดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันประเภท Scanner เช่น Can Scanner, Clear Scanner, Simple Scan, Office Lens เป็นต้น จาก Google Play Store (สำหรับเครื่องสมาร์ทโฟนที่เป็นระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์) หรือ Apple App Store (สำหรับเครื่องสมาร์ทโฟนที่เป็นระบบปฏิบัติการไอโอเอส) ไว้ในเครื่องสมาร์ทโฟน ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวสามารถสร้าง e-Portfolio ได้โดยการถ่ายภาพผลงานผ่านตัวแอปพลิเคชั่นเอง หรือ สามารถนำภาพถ่ายผลงานที่มีอยู่ในสมาร์ทโฟนมาปรับแต่งให้อยู่ในรูปแบบของ e-Portfolio ได้อย่างง่ายดายเพียงไม่กี่นาที โดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง Scanner ซึ่งจะทำให้นักเรียนสามารถสะสมผลงานไว้ใน e-Portfolio เพื่อนำไปใช้ในการสมัครเรียนในระบบ TCAS ได้ โดยเฉพาะรอบที่ 1 นอกจากนี้ e-Portfolio ยังสามารถออกแบบให้สวยงาม และน่าสนใจได้ไม่ยากไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เช่นเดียวกัน เนื่องจากปัจจุบันมีแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยในการออกแบบ ทั้งในสมาร์ทโฟนที่เป็นระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์และไอโอเอส เช่น PicsArt, Snapseed, Adobe Photoshop เป็นต้น นักเรียนสามารถดาวน์และติดตั้งมาใช้งานบนสมาร์ทโฟนได้เลยเช่นกัน

------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว