หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 5 ตุลาคม 2561 , 13:32:15     (อ่าน 587 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ นำบุคลากร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่าง ๆ อันเป็นคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อประเทศชาติหาที่สุดมิได้ โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี.เป็นประธานในพิธีนำกล่าวถวายราชสดุดี และวางพวงมาลาถวายราชสักการะ  ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา

          ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พุทธศักราช 2347 เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ สืบราชสันตติวงศ์ เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 4 แห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ เมื่อวันที่ 2 เมษายน พุทธศักราช 2394 และเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2411 สิริพระชนมายุได้ 64 พรรษา