หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ มอบทุนสนับสนุนการศึกษา แก่ นศ. 226 ทุน รวม 3 ล้านบาท


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 21 กันยายน 2561 , 11:13:37     (อ่าน 1,118 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ มอบทุนสนับสนุนการศึกษา แก่ นศ. 226 ทุน รวม 3 ล้านบาท


          วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สำนักงานพัฒนานักศึกษา ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 201 ทุน นักศึกษาที่เดือดร้อนประสบภัยธรรมชาติหรือบิตามารดาเสียชีวิตกะทันหัน/ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดูโดยฉับพลัน จำนวน 25 ทุน จากการคัดเลือก นักศึกษาจากแต่ละคณะ ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 226 ทุน รวมเป็นเงิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) โดยทาง คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เมื่อระหว่างวันที่ 24-29 สิงหาคม 2561

            ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ทรงพล อินทเศียร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา นำ คณะอาจารย์ บุคลากร มอบทุนการศึกษา โดย อาจารย์ทรงพล อินทเศียร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้กล่าวถึงการมอบทุนในครั้งนี้ว่า  “ปีการศึกษานี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยจำนวน 3 ล้านบาท เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือประสบปัญหาทางการเงินฉุกเฉิน โดยมีกระบวนการและเกณฑ์การคัดเลือกในระดับคณะ และมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน มีนักศึกษาที่สมัครขอรับทุนเป็นจำนวนมาก และมีนักศึกษาได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา 201 คน และทุนฉุกเฉิน 25 คน รวมทั้งสิ้น 226 คน ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นักศึกษา พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีฐานะค่อนข้างยากจน ผู้ปกครองประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีหนี้สินพอสมควร จึงถือเป็นการมอบโอกาสให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อให้สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามที่มุ่งหวัง"