หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            นศ.บริหารศาสตร์ ม.อุบลฯชนะเลิศ ประกวด Video Content ทางการตลาด งาน MBS Festival 2018


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 19 กันยายน 2561 , 21:59:58     (อ่าน 1,627 ครั้ง)  


         

             นักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คว้า 2 รางวัล รางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชยพิเศษ การประกวดการสร้าง Video Content ทางการตลาด ในงาน MBS Festival 2018 จัดโดย ภาควิชาการตลาด คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 13 - 15 กันยายน 2561ที่ผ่านมา โดยมี นักเรียน นิสิต และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการและการแข่งขันต่างๆ จำนวนมาก

          สำหรับ การประกวดการสร้าง Video Content ทางการตลาด ประเภทอุดมศึกษา ที่นักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คว้า 2 รางวัล ภายใต้หัวข้อ “การส่งเสริมความเป็นไทยเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ” นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ในความสามารถของอาจารย์และนักศึกษาที่สร้างชื่อคว้า ดังนี้

          รางวัลชนะเลิศ สมาชิกในทีม 3 ราย ได้แก่

1. นายธนากร วิเศษแก้ว นศ.ชั้นปีที่ 4 สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

2.นายวีระพัฒน์ ทิพระษาหาร นศ.ชั้นปีที่ 4 สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

3.นายธนโชติ พลพิทักษ์ นศ.ชั้นปีที่ 5 สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

              โดยมี อาจารย์อรุณี มะฎารัก อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

        รางวัลชมเชยพิเศษ สำนึกรักบ้านเกิด” สมาชิกในทีม 3 ราย ได้แก่

1.นางสาวศิรินภา นูกอง  นศ.ชั้นปีที่ 4 สาขาการตลาด

2.นางสาวจาริญา มุสะวะ นศ.ชั้นปีที่ 4 สาขาการตลาด

3.นางสาวนนท์ธิญา ทรัพย์ศิริ นศ.ชั้นปีที่ 4 สาขาการตลาด

              โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ใจแก้ว แถมเงิน ประธานหลักสูตร สาขาการตลาด เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว