หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ นำเสนอผลการพัฒนาหลักสูตรโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจำทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกับการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 11 กันยายน 2561 , 09:56:30     (อ่าน 1,376 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ นำเสนอผลการพัฒนาหลักสูตรโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจำทำรูปแบบ

และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกับการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในพื้นที่สำสำนักงานศึกษาธิการภาค 13


 
          วันที่ 4 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชานี ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ให้นำเสนอผลการพัฒนาหลักสูตรโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจำทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกับการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ รศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โดยมี ดร.ชอุ่ม  กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และบรรยายพิเศษ ซึ่งในโอกาสเดียวกันนี้ รศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ ได้ร่วม เสวนา ในหัวข้อ “หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกับการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 13” พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิด้านหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา 
 
 
          ทั้งนี้ ภายในกิจกรรม ตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการ และนำเสนอ หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกับการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ประกอบด้วย หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ คณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตและนวัตกรรมอาหาร (ต่อเนื่อง) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
          ในโอกาสเดียวกันนี้ ตัวแทนจากทั้งสาม คณะ ได้ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกและรับเกียรติบัตร จาก ดร.ชอุ่ม  กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค อีกด้วย