หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดค่ายเตรียมผู้ช่วยพยาบาล ลงพื้นที่ เรียนรู้ ฝึกทักษะความรู้ทางการพยาบาลเบื้องต้น


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 10 กันยายน 2561 , 11:15:58     (อ่าน 1,555 ครั้ง)  


คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดค่ายเตรียมผู้ช่วยพยาบาล
ลงพื้นที่ เรียนรู้ ฝึกทักษะความรู้ทางการพยาบาลเบื้องต้น

          ในระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 2561 – 2 กันยายน 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่ายเตรียมผู้ช่วยพยาบาล) ณ ห้อง NU 201 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี นางสาวเกสร  สายธนู รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้เป็นเกียรติกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้ พร้อมนำ คณาจารย์ บุคลากรและศิษย์เก่าที่จบการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 2 และ รุ่นที่ 3 เข้าร่วมให้การต้อนรับ นักเรียน ผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน อย่างอบอุ่น

          โดย การจัดโครงการในครั้งนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนให้ความรู้ทางการพยาบาลเบื้องต้นให้แก่ นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมฝึกปฏิบัติการรักษาทางการพยาบาลเบื้องต้นและลงพื้นที่ชุมชนเยี่ยมผู้ป่วยเรื้องรัง จำนวน 3 คน ในเขตพื้นที่ในชุมชนบ้านวัด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ถึงการรักษาพยาบาลในขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบของตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ในการสมัครเข้ารับการอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลต่อไปในอนาคต โดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 ผศ.ดร.สงวน ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้เป็นประธานในการกล่าวปิด พร้อมมอบเกียรติบัตร แก่ผู้เข้าร่วมจนสำเร็จการอบรม ในครั้งนี้

          ทั้งนี้ ทางคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ การจัดโครงการในครัง้นี้ ภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกับการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในพื้นที่ โดย สำนักงานศึกษาธิการภาค 13