หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ สืบสานวัฒนธรรมลำผญา ถ่ายทอดผ่านบทรำและคำกลอนแก่เยาวชน จ.มุกดาหาร


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 9 กันยายน 2561 , 22:43:12     (อ่าน 2,052 ครั้ง)  


            คณะบริหารศาสตร์ ม.อุบลราชธานี  จัดกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย โครงการ “สืบสานวัฒนธรรมลำผญา เชื่อมโยงผ่านบทรำและคำกลอน เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเยาวชนไทย” โดยมี อาจารย์มนัสดา ชัยสวนียากรณ์ อาจารย์ประจำสาขาบัญชี คณะบริหารศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นหัวหน้าโครงการ โดยได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย งบประมาณแผ่นดิน ปี 2561 เมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

           อาจารย์มนัสดา ชัยสวนียากรณ์ หัวหน้าโครงการ กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ว่าได้ความร่วมมือจากคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านศิลปวัฒนธรรมไทยและด้านการแสดงลำผญา ประกอบด้วย อาจารย์พัน พงษ์ผล อาจารย์ประจำ สาขามนุษย์ศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก นอกจากนี้ยังมีตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งเป็นผู้ที่มีความสามารถในด้านการแสดงลำผญาและการละเล่นเครื่องดนตรีไทย ร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากรในครั้งนี้ด้วย คือ  นายตะวัน บุญสงค์  นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ นายชวลิต ประกอบสุข ประธานฝ่ายศิลปวัฒนธรรม สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ร่วมทำหน้าที่ในการช่วยฝึกขับร้องและร่วมในการแสดงลำผญากับนักเรียนจากโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา จำนวนกว่า 100 คนที่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

           การจัดโครงการในปีนี้ หัวหน้าโครงการได้ประสานความร่วมมือไปยัง พัฒนาชุมชนอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร โดย นายวินัย รัญดร ซึ่งได้ร่วมคัดเลือกกลุ่มพื้นที่เป้าหมายที่มีความเหมาะสม โดยได้เลือกพื้นที่คือ โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร  ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ในกลุ่มอำเภอนำร่องในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และอำเภอดอนตาลยังนับเป็นถิ่นกำเนิดของศิลปะการแสดงลำผญา อันปรากฏในคำขวัญจังหวัดมุกดาหาร คือ “หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน”

          สิ่งที่เป็นกิจกรรมที่โดดเด่นและพิเศษสุดในโครงการ คือ คณะการแสดงลำผญา ของกลุ่มชาวบ้านจากหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บ้านหนองหล่ม ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร มาร่วมการแสดงลำผญาชุดพิเศษ แก่ผู้เข้าร่วมโครงการและยังมีการร่วมแสดงลำผญากับนักเรียนและนักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้อีกด้วย นับเป็นการปิดท้ายโครงการด้วยภาพของความประทับใจ อันเป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า "สร้างสรรค์ สามัคคี สำนึกดีต่อสังคม" และสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี “ภูมิปัญญาแห่งภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” โดยการคืนความรู้สู่ชุมชนและร่วมสืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยคณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มนัสดา ชัยสวนียากรณ์ หัวหน้าโครงการ / ข้อมูล

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ / ข่าว